نویسنده = محمد نقی زاده
تعداد مقالات: 7
1. چارچوبی نو برای سنجش و پیاده‌سازی نوآوری‌باز : رویکرد مبتنی بر زمینه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-42

احمد احمدی؛ ابوالفضل کزازی؛ محمد نقی زاده؛ مقصود امیری


3. ارزیابی ریسک های توسعه فناوری در لایه های مختلف نقشه راه فناوری (مورد مطالعه: مته های حفاری)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 151-175

محمد نقی زاده؛ بتول ابراهیمی؛ سعید پاک سرشت


5. نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 9-30

منوچهر منطقی؛ محمد نقی زاده؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا


6. شناسایی و اولویت بندی ریسکهای پروژه های همکاری فناوری (حوزه زیست فناوری)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 9-33

محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مریم میرافشار


7. تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاهها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاههای بخش اویونیک ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 9-36

محمد نقی زاده؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده؛ منوچهر منطقی؛ رضا نقی زاده