موضوعات = مدیریت انتقال و توسعه فناوری
تعداد مقالات: 22
3. عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند پیاده‌سازی فناوری های تولید پیشرفته در بنگاه‌های صنعتی: شواهدی از صنعت خودرو کشور

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 89-126

سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ محمدعلی دشتی


4. ارائه مدل سیستمی اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-70

بهزاد صفائی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ علی محمدی؛ مسلم علیمحمدلو


5. تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه و عوامل موثر بر ابعاد مختلف آن (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-48

احمد جعفرنژاد؛ لعیا الفت؛ نیما مختارزاده؛ مهدی الیاسی؛ سعیده السادات آهنگری


6. ارزیابی و انتخاب فناوری سبز خنک کن های کلینکر

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 161-185

علیرضا شهرکی؛ سیده وفا موسوی


7. شناسایی ابزارهای سیاستی تقاضامحور و جانمایی ابزارها در مراحل چرخه عمر محصول

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-82

نجمه جوریان؛ الناز سیاوشی؛ جواد نوری؛ مسعود عباسی


12. تحلیل فضایی سرریزهای تکنولوژی در کشورهای منتخب آسیایی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 105-125

مجتبی بهمنی؛ آرش جمشیدنژاد؛ امید جنابی


13. نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 9-30

منوچهر منطقی؛ محمد نقی زاده؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا


15. شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیب

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 63-97

هانیه حسینیان پویا؛ سید سروش قاضی نوری؛ مهدی گودرزی


19. شناسایی و رتبه بندی روش‌های مناسب همکاری فناورانه در بنگاه‌های با محصولات و سیستم های پیچیده (مورد مطالعه: شرکت توگا)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-84

مهدی محمدی؛ علی حسینی؛ مهدی حمیدی؛ بهروز محمودی؛ علی اصغر سعدآبادی


20. مدل سازی تاثیر شناسایی ، جذب و اکتساب فناوری بر جهش تکنولوژیک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 81-110

حسین قلیزاده؛ علی بنیادی نائینی؛ علیرضا معینی؛ مهدی محمدی


21. تعیین اولویت کاربردهای فناوری نانو در بخش صنایع خودرو با مدل تصمیم گیری فازی ترکیبی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 137-160

محمود مدیری؛ مریم میرزائی خاکی؛ حامد کریمی شیرازی


22. عوامل سازمانی موثر بر انتخاب روش دستیابی به تکنولوژی در سازمان های تکنولوژی محور ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 107-135

آزیتا کرمی پور؛ دومینیک ژولی؛ وینسنت بولی