موضوعات = گرایشهای جدید در مدیریت فناوری در سطح بنگاه
تعداد مقالات: 14
3. الگوی کسب و کار بانکداری الکترونیک مبتنی بر ظهور فینتک‌ها و استارتاپ‌های مالی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 195-248

مهسا اسدالله؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده


4. تبیین چگونگی ایفاء نقش قابلیت های پویا در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان موفق ( حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-127

سروش قاضی نوری؛ نیما مختارزاده؛ محمد ابویی؛ متین رشیدی آستانه


5. واکاوی پنجره های فرصت یادگیری فناورانه در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای متاخر: صنعت توربین های گازی در ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-40

مصطفی صفدری رنجبر؛ حسین رحمان سرشت؛ منوچهر منطقی؛ سید سروش قاضی نوری


6. بررسی مسیرهای توسعه و تطور نظری قابلیت های پویا مبتنی بر تحلیل هم استنادی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 161-184

سعید روشنی؛ سروش قاضی نوری؛ مهدی گودرزی


8. بررسی رفتار و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با رویکرد تکسونومی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-32

سید سروش قاضی نوری؛ جهانیار بامداد صوفی؛ نیلوفر ردائی


9. قابلیت های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 133-158

مصطفی صفدری رنجبر؛ جعفر قیدرخلجانی؛ سیامک طهماسبی؛ غلامرضا توکلی


11. بررسی عملکرد نوآوری محصول جدید در شرکتهای تولید کننده قطعات خودرو در ایران: یک مطالعه علّی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 123-150

محمد رضا صادقی مقدم؛ محمود زمانی؛ محمد گشتاسبی؛ یاسر شجاعی


12. شناسایی و اولویت بندی ریسکهای پروژه های همکاری فناوری (حوزه زیست فناوری)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 9-33

محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مریم میرافشار