نویسنده = مهدی گودرزی
تعداد مقالات: 7
1. چارچوبی برای ارزیابی نوآوری در صنایع خلاق با تمرکز بر صنایع دستی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 143-167

10.22104/jtdm.2021.4172.2509

مهدی گودرزی؛ محمد جواد مستوفی؛ محمد نقی زاده


3. بررسی مسیرهای توسعه و تطور نظری قابلیت های پویا مبتنی بر تحلیل هم استنادی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 161-184

10.22104/jtdm.2019.2470.1995

سعید روشنی؛ سروش قاضی نوری؛ مهدی گودرزی


4. شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیب

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 63-97

10.22104/jtdm.2016.356

هانیه حسینیان پویا؛ سید سروش قاضی نوری؛ مهدی گودرزی


5. تحلیل فعالیت‌های پژوهشی انجام شده در حوزه مالکیت فکری ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 135-158

10.22104/jtdm.2016.224

مهدی گودرزی؛ عبدالنبی خطیبی؛ نیلوفر خلیل زاده


6. آسیب‌شناسی سیاست‌های علم و فناوری در ایران: تحلیلی بر برنامه‌های پنج ساله توسعه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 137-161

10.22104/jtdm.2015.184

مهدی گودرزی؛ حسین رضاعلیزاده؛ جلیل غریبی؛ مصطفی محسنی


7. الگوی جامع تجاری سازی فناوری در پژوهشگاههای دولتی ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 37-66

10.22104/jtdm.2013.3

مهدی گودرزی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید محمد اعرابی؛ مقصود امیری