نویسنده = مهدی گودرزی
چارچوب خط مشی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-135

10.22104/jtdm.2022.4913.2794

سمیرا ندیرخانلو؛ مهدی گودرزی؛ آرش موسوی؛ محمد ابویی اردکان؛ سید سپهر قاضی نوری


چارچوبی برای ارزیابی نوآوری در صنایع خلاق با تمرکز بر صنایع دستی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 143-167

10.22104/jtdm.2021.4172.2509

مهدی گودرزی؛ محمد جواد مستوفی؛ محمد نقی زاده


بررسی مسیرهای توسعه و تطور نظری قابلیت های پویا مبتنی بر تحلیل هم استنادی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 161-184

10.22104/jtdm.2019.2470.1995

سعید روشنی؛ سروش قاضی نوری؛ مهدی گودرزی


شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیب

دوره 3، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 63-97

10.22104/jtdm.2016.356

هانیه حسینیان پویا؛ سید سروش قاضی نوری؛ مهدی گودرزی


تحلیل فعالیت‌های پژوهشی انجام شده در حوزه مالکیت فکری ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 135-158

10.22104/jtdm.2016.224

مهدی گودرزی؛ عبدالنبی خطیبی؛ نیلوفر خلیل زاده


آسیب‌شناسی سیاست‌های علم و فناوری در ایران: تحلیلی بر برنامه‌های پنج ساله توسعه

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 137-161

10.22104/jtdm.2015.184

مهدی گودرزی؛ حسین رضاعلیزاده؛ جلیل غریبی؛ مصطفی محسنی


الگوی جامع تجاری سازی فناوری در پژوهشگاههای دولتی ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 37-66

10.22104/jtdm.2013.3

مهدی گودرزی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید محمد اعرابی؛ مقصود امیری