موضوعات = مدیریت نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر فناوری
تعداد مقالات: 37
1. عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی فناورانه: با رویکرد کسب و کارهای الکترونیک

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 37-61

علی قوامی؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ علی بدیع زاده؛ اکبر عالم تبریز


2. تأثیر ابعاد نوآوری ملی بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-35

ابوالفضل شاه آبادی؛ میرعلی اکبر اخباری آزاد؛ داود حق خواه


3. شناسایی پیشران‌های موفقیت کارآفرینی دیجیتالی با رویکرد فراترکیب

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 149-172

سهیلا کشاورز؛ محمدرضا تقوا؛ حامد کرد


4. چارچوبی نو برای سنجش و پیاده‌سازی نوآوری‌باز : رویکرد مبتنی بر زمینه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-42

احمد احمدی؛ ابوالفضل کزازی؛ محمد نقی زاده؛ مقصود امیری


6. توسعه کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط بر پایه تأثیرپذیری از عملکرد و نوآوری در فناوری

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 163-194

یاسر مقسم؛ پرویز سعیدی؛ حسین دیده خانی؛ احمد مهرابیان


8. تاثیر اینرسی سازمانی بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 153-175

سید محمدباقر جعفری؛ زهرا محمدی دورباش؛ اشرف میرزایی


9. تحلیل مدل شکل گیری نظام نوآوری فناورانه خودرو گازسوز در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-87

سید محمد هادی رضوی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ حجت حاجی حسینی؛ مرتضی اکبری


11. تأثیر نوآوری باز واردشونده و خارج‌شونده بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های فناوری‌اطلاعات و ارتباطات

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 157-184

مرتضی اکبری؛ الهام ذره پرور شجاع؛ حمید پاداش؛ شکوه السادات علیزاده مقدم


12. ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 137-159

حسین نیک بین؛ علی بدیع زاده؛ علی داوری؛ غلامحسین حسینی نیا


13. شناسایی معیارهای ارزیابی فرصت در شتاب‌دهنده‌ها

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 79-108

علی مبینی دهکردی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ کمال سخدری؛ آرمین خالقی


14. ابعاد و مولفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-42

امیرمهدی میثمی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ علی مبینی دهکردی؛ سید رضا حجازی


16. راهبردهای سیاستی برای نوآوری در توسعه و تولید واکسن با نگاهی به چالش‎های جاری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-60

وحید مرندی؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ پریوش جعفری؛ مرتضی آذرنوش


17. کارکردهای شبکه نوآوری تحلیلی از یادگیری فناورانه در بخش دارویی ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 9-39

بهمن کارگرشهامت؛ محمدرضا تقوا؛ سید حبیب اله طباطبائیان


21. شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 65-92

نگین فلاح حقیقی؛ حجت اله حاجی حسینی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ علی داوری


22. بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیتهای تحقیق و توسعه؛ مطالعه سه صنعت مختلف

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-38

سپهر قاضی نوری؛ مقصود امیری؛ سروش قاضی نوری؛ پریسا علیزاده