نویسنده = ���������������� ������ ��������
تحلیل ساختاری نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک با تأکید قابلیت‌‌های پویا

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401

10.22104/jtdm.2023.5477.2968

علی اعتمادی فرد؛ سید کمال طبائیان؛ عباس خمسه


نقش ظرفیت جذب در ارتقاء دو سوتوانی نوآوری (اکتشافی و بهره بردارانه)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 77-96

10.22104/jtdm.2017.490

علیرضا بوشهری؛ ابوالفضل باقری؛ کمال طبائیان؛ کاوه نامور