اصول اخلاقی انتشار مقاله

پیش‌نویس آیین‌نامه اخلاق انتشاراتی مجلات علمی 
سازمان پزوهش‌های علمی صنعتی ایران

 

این آیین‌نامه، برخی حدود اخلاقی و مسئولیت‌های مربوط به انجام فعالیت‌های علمی پژوهشی و چاپ آن در مجلات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران که از این پس مجله گفته می‌شود را تعیین می‌کند تا از بروز تخلفات پژوهشی آگاهانه یا ناآگاهانه در مجلات پیشگیری نماید.  

این آیین‌نامه بر گرفته از "منشور و موازین اخلاق پژوهش" مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، موازین انتشاراتی پذیرفته شده مؤسسات معتبر بین‌المللی همچون موسسه Cope و تجربیات موجود در این سازمان و برخی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های علمی پژوهشی دیگر است. لیست منابع استفاده شده جهت تنظیم این آیین‌نامه در  پایان آورده شده‌است.

 

جهت مطالعه بیشتر می‌توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

آیین نامه اخلاق انتشاراتی مجلات علمی