داوران

داوران عضو پابلونز:

داور

رشته تخصصی

سمت / سازمان

عضویت در پایگاه های داوری

نگار ارمغان

دکتری مهندسی صنایع گرایش علم نوآوری 

عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

پابلونز

کیارش فرتاش

مدیریت کسب و کار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

پابلونز

نگین فلاح حقیقی

کشاورزی و کارآفرینی

عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

پابلونز

طاهره میرعمادی

روابط بین الملل

 عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

پابلونز

فرشید دانش

علم اطلاعات

عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

پابلونز

فاطمه ثقفی

مدیریت صنعتی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

پابلونز

 

سایر داوران

  

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سید علی ایازی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی ابراهیم پور ازبری اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
محمد ابویی اردکانی دانشکده مدیریت-دانشگاه تهران- تهران- ایران
زهرا ابوالحسنی اخلاق فناوری مدیر گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری
روح الله ابوجعفری اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری پژوهشکده مطالعات فناوری
مسرت آیت استادیار، مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.
صالح آچاک مدیریت تحقیق و توسعه گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
آرمان احمدی زاد اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
احمد اختیارزاده توسعه محصول/فرآیند جدید با استفاده از پیشرفت های فناوری مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
امیرحسین اخروی مدیریت تحقیق و توسعه استادیار گروه مدیریت مجتمع آموزش عالی گناباد
امیر ناصر اخوان عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
محمد رضا آراستی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
محمد باقر آرایش چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
حمیدرضا ایرانی اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران
امید اردلان اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
نگار ارمغان نهادهای واسط نوآوری و RTOها عضو هیئت علمی - سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
قاسم آزادی احمدآبادی ارزیابی فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سیما اسدی نوآوری باز گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
رضا اسدی فرد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
احمد اسماعیلی اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری دانشگاه علامه طباطبائی
مازیار آصفی دانشگاه رابرسون (کانادا)
مسعود افشاری مفرد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
عبدالله آقایی چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسنعلی آقاجانی چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
مرتضی اکبری اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری دانشکده کارآفرینی
مهدی اکبری راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری مدیر مرکز مطالعات راهبردی سازمان اتکا
مهدی الیاسی راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
لعیا الفت علامه طباطبائی
حسن امامی مدیریت تحقیق و توسعه هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
یاسر امامیان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران؛ پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین؛ عضو هیات علمی گروه مدیریت مهندسی و انتقال فناوری
وحید امیدی دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران.
میثم امیری عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه
مقصود امیری عضو هیات علمی علامه
علیرضا امینی بخش مدیریت دانشگاه شیراز
حمزه امین طهماسبی چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان
منصور امینی لاری مدیریت بازرگانی -مدیریت-دانشگاه ازاد مرودشت - مرودشت
میترا امین لو
رضا انصاری چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران
عبدالمجید آهنگری انتقال و پذیرش فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز
سعیده باباجانی محمدی توسعه محصول/فرآیند جدید با استفاده از پیشرفت های فناوری موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
محمدرضا بابایی سمیرمی انتقال و پذیرش فناوری عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
ابوالفضل باقری چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) دانشگاه مالک اشتر
ناصر باقری مقدم چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
محمد رضا بختیاری مدیریت دارایی های فکری عضو هیات علمی سازمان پژوهشها
وحید بخردی نسب چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
علی بدیع زاده دانشکده مدیریت وحسابداری،آزاد اسلامی قزوین ،قزوین ،ایران
فاضل بذرافشان گروه فناوری اطلاعات، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران
محمد صادق برادران دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
وحید برادران انتقال و پذیرش فناوری گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
علی بیرانوند مدیریت دانش علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشگاه پیام نور
احمد برومند کاخکی آینده پژوهی و نقشه راه فناوری معاون پژوهشی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی
مسعود بیژنی انتقال و پذیرش فناوری دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
زهره بشارتی راد مرکز توسعه فناوری نیرو(متن) - معاون برنامه ریزی
رامین بشیر خداپرستی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
مصطفی بغدادی مدیریت تحقیق و توسعه گروه مدیریت تکنولوژی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
جمال بیگی اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
علی بنیادی نایینی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا بندریان مدیریت تحقیق و توسعه گروه توسعه کسب و کار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت
مهدی بهارلو راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری گروه پژوهشی مدیریت راهبردی و ارزیابی عملکرد راچونه
امیرحسام بهروز همکاری دانشگاه-صنعت-دولت-جامعه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مجتبی بهمنی چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا بوشهری چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و فناوریهای نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
مریم پارسا مدیریت تحقیق و توسعه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
یوسف پاشازاده مدیریت دانش استادیار گروه مدیریت ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران
مهدی پاکزاد ارزیابی فناوری و نوآوری استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
پیمان پروری دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا پویا دانشگاه فردوسی مشهد
محمدمهدی پورسعید همکاری دانشگاه-صنعت-دولت-جامعه استادیار بخش مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
شیوا تاتینا چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) رئیس امور قراردادها/ شرکتهای فعال در پروژه های نفت و گاز
محسن ترابی چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) دانشگاه هرمزگان
محمد صالح ترکستانی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا تقوا اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدتقی تقوی فرد مدیریت دانش عضو هیات علمی /دانشگاه علامه طباطبائی
فاطمه ثقفی آینده پژوهی و نقشه راه فناوری دانشیار دانشگاه تهران
احمد جعفریان شرکت ایران ارقام
احمد جعفری صمیمی مدیریت تحقیق و توسعه عضو هیأت علمی گروه اقتصاد نظری/ دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
محمد جعفری فشارکی چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) دانشگاه پارس گروه عمران و معماری
احمد جعفرنژاد هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت صنعتی/ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
فاطمه جمیلی دانشگاه الزهرا، گروه علوم اجتماعی
مهدی جنیدی جعفری آینده پژوهی و نقشه راه فناوری دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
-- جوانمرد ارزیابی فناوری و نوآوری صنایع غذایی
ایمان جوکار چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
بهنوش جووری همکاری دانشگاه-صنعت-دولت-جامعه استادیار گروه مدیریت دولتی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نسترن حاجی حیدری عضو هیات علمی
حجت اله حاجی حسینی رئیس پژوهشکده فناوریهای نوین
علی حاجی غلام سریزدی ارزیابی فناوری و نوآوری عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهشی پویایی شناسی سیستم‌ها در موسسه آموزش عالی امام جواد (,ع) یزد
سید داود حاجی میررحیمی مرکز آموزش عالی امام خمینی، دانشیار گروه مدیریت و توسعه و معاون پژوهشی و کارآفرینی
رضا حافظی آینده پژوهی و نقشه راه فناوری عضو هیئت علمی، گروه مطالعات آینده علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
الهام حیدری راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
جلیل حیدری دهویی مدیریت دانش استادیار گروه مدیریت تکنولوژی؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران
سید عبدالله حیدریه اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری استادیار گروه مدیریت ، واحد سمنان ،دانشگاه ازاد اسلامی،سمنان ،ایران
سید فرهاد حسینی مدیریت دانش دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
سید محمد حسن حسینی هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود
سید محمد حسن حسینی انتقال و پذیرش فناوری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی حسین پور راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری استادیار گروه مدیریت وکارآفرینی,دانشکده اقتصاد وکارآفرینی,دانشگاه رازی,کرمانشاه,ایران
رضا حسنوی عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر
جلال حقیقت منفرد راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری استادیار
حمید حنیفی آینده پژوهی و نقشه راه فناوری گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
منصوره حورعلی راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور
سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
محمدصادق خیاطیان ارزیابی فناوری و نوآوری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مرتضی خاکزار بفروئی چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) دانشگاه علم و فرهنگ- گروه مهندسی صنایع
آرمان خالدی اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری
مهدی خالقی انتقال و پذیرش فناوری پژوهشگر مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سامانه های پیچیده صنعتی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
آرمین خالقی فرقانی آینده پژوهی و نقشه راه فناوری گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
امیر سامان خیرخواه عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان
شهرام خلیل نژاد اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری، ارزیابی فناوری و نوآوری عضو هیأت علمی/دانشگاه علامه طباطبائی
آرش خلیلی نصر دانشگاه صنعتی شریف
عباس خمسه مدیریت تحقیق و توسعه گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
امید علی خوارزمی آینده پژوهی و نقشه راه فناوری استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد،
فرشید دانش ارزیابی فناوری و نوآوری استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
علی داوری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
نسرین دسترنج اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری، مدیریت تحقیق و توسعه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
محمدعلی دشتی چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) مدرس دانشگاه
افسانه دلشاد چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) استادیار مدیریت مالی، گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.
محمدجواد دهقان اشکذری پژوهشکده مطالعات و فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
علی دهقان پیر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
محمدعلی دهقان دهنوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پریسا ریاحی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جواد رادسعید نوآوری باز کارمند بانک دی
رضا رادفر مدیریت تحقیق و توسعه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
علی رجب زاده قطری دانشگاه تربیت مدرس
سوما رحمانی اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری دکترای سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه مازندران
حسین رحمان سرشت عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
متین رشیدی آستانه نویسنده مسئول
جلال رضائی نور مدیریت دانش دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه قم
قاسم رمضانپور نرگسی اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری عضو هیات علمی پژوهشکده فناوریهای نوین
سعید روحانی عضو هیات علمی
سعید روشنی دانشگاه علامه طباطبایی
ایمان رئیسی وانانی استادیار مدیریت صنعتی - زیرگروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
عظیم زارعی مدیریت تحقیق و توسعه دانشگاه سمنان
احمدعلی یزدان پناه عضو هیأت علمی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
سعید زرندی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسام زندحسامی اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی زندوکیلی مدیریت دارایی های فکری
علی اصغر سالارنژاد انتقال و پذیرش فناوری استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران
کمال سخدری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
نادر سیدکلالی اشرفی اصفهانی-گلستان 8-پ55-واحد9
علی سرآبادانی دانشجو دکتری مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات(IT)، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
علی اصغر سعدآبادی موضوعات اجتماعی و زیست محیطی در مدیریت فناوری استادیار گروه سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
امیر علی سیف الدین اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری عضو هیات علمی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
رضا سلامی عضو هیات علمی
جواد سلطان زاده استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
بهرام سلطان محمد مدیریت تحقیق و توسعه عضو هیات علمی
محمد جواد سلیمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ابراهیم سوزنچی کاشانی عضو هیات علمی
علی شایان
آرنوش شاکری چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، استاد مدعو دانشگاه علم و صنعت ایران، مشاور و مدرس صنعتی
مهدی شامی زنجانی هیات علمی دانشگاه تهران
ابوالفضل شاه آبادی اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری دانشگاه الزهرا
سید محمدحسین شجاعی راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری پژوهشکده مطلعات فناوری ریاست جمهوری
- شیرازی
میثم شیرخدایی گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و ادرای، دانشگاه مازندران
محمدعلی شفیعا انتقال و پذیرش فناوری عضو هیات علمی دانشکده صنایع - دانشگاه علم و صنعت
علی شفیعی علویجه دانشگاه تربیت مدرس
محسن شفیعی نیک آبادی مدیریت دانش عضو هئیت علمی گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان
آرش شهریاری نیا اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری دانشگاه علامه طباطبائی
سعید شوال پور گروه مدیریت فناوری - دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
محمدحسین شوکت پور آینده پژوهی و نقشه راه فناوری دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
محمد کاظم صیادی آینده پژوهی و نقشه راه فناوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران
محمد رضا صادقی مقدم دانشیار- دانشکده مدیریت - دانشگاه تهران
امیرمسعود صالحی استادیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی
محمد حسین صبحیه مدیریت دانش دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت پروژه و ساخت
ضقایق صحرایی اشاعه نوآوری های فناورانه عضو هیات علمی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس، ایران
اصغر صرافی زاده قزوینی استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی
مصطفی صفدری رنجبر استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
احرام صفری اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری، راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری گروه توسعه کسب و کار و کارآفرینی فاوا، پژوهشکده راهبردی و سیاست گذاری فاوا ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران
علی صفری اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
محمد صفری مدیریت دانش دانشگاه تهران
عاطیه صفردوست انتقال و پذیرش فناوری دانشجو
سیاوش صلواتیان مدیریت راهبردی کنام (SNM) عضو هیأت علمی گروه مدیریت رسانه دانشکده ارتباطات و رسانه در دانشگاه صداوسیما
یحیی صمدی مقدم ارزیابی فناوری و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
عبدالله صوفی استاد دانشگاه ویسکانسین
کامبیز طالبی عضو هیات علمی
مسعود طالبیان دانشگاه صنعتی شریف
سید فخرالدین طاهرزاده موسویان مدیریت تحقیق و توسعه رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
سید حبیب اله طباطبائیان عضو هیات علمی
فرزاد طرحانی عضو هیات علمی
سینا طریقی راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری مدیریت فناوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیامک طهماسبی اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
داریوش طهماسبی آقبلاغی اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری استاد وابسته دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران
امیدمهدی عبادتی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، و عضو هیات علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه خوارزمی، تهران
ابراهیم عباسی استاد دانشگاه الزهرا
عنایت عباسی مدیریت دانش عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد عباسی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
جمال عبداله‌پور موضوعات اجتماعی و زیست محیطی در مدیریت فناوری گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران
ابوالقاسم عربیون دانشگاه تهران - دانشکده کارآفرینی
مجتبی عزیزی مدیریت دانش استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد حسین عصاری مدیریت تحقیق و توسعه استادیار ، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی کرج
هومن عطار عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
محمدرضا عطارپور دانشگاه علامه طباطبایی
پریسا علیزاده دانشجوی دکتری
حسین علیزاده مدیریت دانش دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت و حسابداری
علی علیزاده انتقال و پذیرش فناوری استادیار معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
محسن علیزاده ثانی دانشگاه مازندران
جلیل غریبی ارزیابی فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری استان سمنان
محمود غلامی انتقال و پذیرش فناوری، مدیریت دانش استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری
سید مهدی فاطمی مدیریت دانش دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
محمد رضا فتحی توسعه محصول/فرآیند جدید با استفاده از پیشرفت های فناوری دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
محسن فتحی چگرکندی مدیریت تحقیق و توسعه، همکاری دانشگاه-صنعت-دولت-جامعه عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
کیامرث فتحی هفشجانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
کیارش فرتاش راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
هومن فرزامی آینده پژوهی و نقشه راه فناوری پژوهشگر
ژاله فرزانه
صنم فرنودی انتقال و پذیرش فناوری، آینده پژوهی و نقشه راه فناوری دکترای مدیریت فناوری
سید فرهنگ فصیحی مدیریت تحقیق و توسعه دبیر کمیسیون انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
بهمن فکور عضو هیات علمی
امیرمحمد فکور ثقیه آینده پژوهی و نقشه راه فناوری عضو هیئت علمی/ دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا فلاح اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، ایران
نگین فلاح حقیقی دانشیار، رییس پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
احمدرضا قاسمی مدیریت دانش هیات علمی دانشگاه تهران
سید سپهر قاضی نوری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
سروش قاضی نوری عضو هیات علمی
مهسا قربانی بوانی تهران - خیابان فاطمی - میدان گلها- بلوا رگلها - میدان عالی قاپو - پلاک 18- طبقه 2
وجه‌الله قربانی‌زاده دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی قلیچ خانی چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) مدرس دانشگاه
مریم قندور انتقال و پذیرش فناوری بیمه رای-ریییس اداره شبکه فروش
محمد رضا کاباران زاد قدیم گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ، ایران
بهمن کارگرشهامت عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
مهدی کیامهر استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
محمدباقر کبیرصابر استادیار دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
محمدرضا کریمی چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
حسن کریمیان دانشجو-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آزیتا کرمی پور مدرس دانشگاه
محمدرضا کریمی قهرودی آینده پژوهی و نقشه راه فناوری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
زهره کریم میان راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران
رامین کنگرلو حقیقی چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سحر کوثری آینده پژوهی و نقشه راه فناوری معاونت علمی و فناوری
سوزان گرده ای شرکت مهندسی تحقیقاتی توفیق دارو
محمد گشتاسبی انتقال و پذیرش فناوری دانشگاه تهران
مهدی گودرزی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبا,ئی
حمید ماجدی اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری، همکاری دانشگاه-صنعت-دولت-جامعه دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
مهدی مجیدپور انتقال و پذیرش فناوری معاون پژوهشی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزان مجیدفر آینده پژوهی و نقشه راه فناوری، راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علامه طباطبایی واستاد مدعو
امیر محترمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مصطفی محسنی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
حانیه محمدی مدیریت دانش
یونس محمدی دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مدیریت و اقتصاد- گروه مدیریت صنعتی
سیامک محمدی سرخه لیژهء انتقال و پذیرش فناوری مدیر پروژه - شرکت ایران خودرو و شرکت ایساکو
سیدمجتبی محمودزاده
نیما مختارزاده انتقال و پذیرش فناوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد هادی میرشمسی مدیریت دارایی های فکری عضو هیات علمی
طاهره میرعمادی نهادهای واسط نوآوری و RTOها عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
محمد مرفوع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
وحید مرندی انتقال و پذیرش فناوری مدیریت فنآوری، انستیتو پاستور ایران،
اسماعیل مزروعی نصرآبادی چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت) گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
جواد مشایخ انتقال و پذیرش فناوری استادیار دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران
علی نقی مصلح شیرازی عضو هیات علمی
محسن مطیعی گروه مدیریت دولتی و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
محمدمهدی مظفری عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
ابراهیم معینی عضو هیات علمی
محمدرضا میگون پوری عیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
علی ملکی ارزیابی فناوری و نوآوری رییس پژوهشکده سیاستگذاری شریف/دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسن ملکی نوآوری باز 'گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم
سیاوش ملکی فر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
عقیل ملکی فر عضو هیات علمی
فرخنده ملکی فر علامه طباطبایی
محمدرضا مینائی دانشگاه تربیت مدرس
غلامعلی منتظر دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها- دانشگاه تربیت مدرس
آیدا مهاجری دانشگاه تربیت مدرس
محمدصادق موحدی فر دکتری کارآفرینی، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
سید مسلم موسوی درچه انتقال و پذیرش فناوری استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
امیر ناظمی عضو هیات علمی
مهدی نخعی نژاد انتقال و پذیرش فناوری گروه مهندسی صنایع، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد
عباس نرگسیان استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
میثم نریمانی سرپرست دفتر سیاستگذاری علم و فناوری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
شهره نصری ارزیابی فناوری و نوآوری دانشگاه تربیت مدرس
حامد نصیری کاندیدای دکتری/دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی نصراللهی ارزیابی فناوری و نوآوری، آینده پژوهی و نقشه راه فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی
رضا نقی زاده راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
محمد نقی زاده هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
محمدحسین نقوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
هادی نیلفروشان استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
خلیل نوروزی دانشگاه تهران
ناصر نوروزی ارزیابی فناوری و نوآوری دانشگاه تربیت مدرس
عطاءاله هرندی اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری عضو هیات علمی گروه استراتژی و سیاست گذاری کسب و کار، دانشکده مدیریت کسب و کار، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فاطمه هشدار مدیریت تحقیق و توسعه مدیر برنامه ریزی راهبردی صندوق نوآوری و شکوفایی
ام البنین یوسفی ارزیابی فناوری و نوآوری گروه مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی مالک اشتر،اصفهان، ایران
حسن ولیان اشاعه نوآوری های فناورانه، مدیریت دارایی های فکری گروه مدیریت دانشگاه اصفهان