بانک ها و نمایه نامه ها

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری در این پایگاه ها نمایه سازی شده است:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی  https://www.isc.gov.ir  

«ایران ژورنال» نظام نمایه سازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به نشانی http://ricest.ac.ir 

پایگاه سیویلیکا به نشانی https://www.civilica.com

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) به نشانی   http://fa.journals.sid.ir/index.aspx

گوگل اسکالر به نشانی  https://scholar.google.com

بانک اطلاعات نشریات کشور به نشانی  http://www.magiran.com