اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2018
تعداد پذیرش 208
تعداد عدم پذیرش 1590
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1127

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 20
تعداد مشاهده مقاله 5446
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3133
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 297 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 67 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 212 روز
درصد پذیرش 10 %