اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2071
تعداد پذیرش 213
تعداد عدم پذیرش 1629
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1154

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 28
تعداد مشاهده مقاله 9046
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5025
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 298 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 66 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 209 روز
درصد پذیرش 10 %