راهنمای نویسندگان

 کلیه مقالات این فصلنامه توسط نرم افزارهای مشابهت یاب با سایر پژوهشهای منتشر شده مقایسه می شوند.

از کلیه پژوهشگران گرامی که مقاله های خود را برای چاپ به فصلنامه ارسال می نمایند، تقاضا می‏شود به موارد زیر کاملا توجه نمایند :

یادآوری نکات مهم به کاربران محترم:  

- برای پیشگیری از اختلال در روند پیگیری مقالات، تنها یک بار در سامانه ثبت نام فرمایید.

- با توجه به عدم امکان تغییر نویسنده مسئول مقاله، لطفا قبل از بارگذاری نسبت مشخص نمودن آن اقدام بفرمایید.

  • مقاله باید با حوزه فعالیت فصلنامه (محورهای موضوعی) تناسب داشته باشد.
  • حاصل کار پژوهشی اصیل بوده و در نشریه‌ها‌ی داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده ‌یا برای فصلنامه دیگری قبلایا همزمان ارسال نشده باشد.
  • از ارسال مقالاتی که در فصلنامه‌های مرتبط با انجمن مدیریت فناوری پذیرفته نشده‌اند پرهیز فرمایید.
  • دریافت مقاله فقط به صورت الکترونیکی و از طریق مراجعه به این آدرس صورت می پذیرد.  http://jtdm.irost.ir  
  • لازم است فرم تعهدنامه و عدم تعارض منافع نیز توسط نویسندگان تکمیل و امضا شده و همراه با مقاله ارسال گردد.

 

حوزه فعالیت این فصلنامه ، مدیریت فناوری و نوآوری در سطح بنگاه و صنعت می باشد و مهمترین محورهای موردتوجه در صفحه اهداف و چشم انداز فهرست شده است. 

  

الگوی نگارش مقالات حاوی کلیه نکات درخصوص تدوین و تنظیم مقالات است. حتما پیش از ارسال مقالات خود آن را مطالعه فرمایید. توجه به نکات درج شده در این راهنما، زمان داوری را کاهش خواهد داد.

 

نحوه تنظیم مقاله:

 نکات مهم  >>  فایل مقاله بدون نام نویسندگان در قالب doc و یا docx  بارگذاری شود.

 

  1. >>  >>  داوری مقالات در این فصلنامه به صورت دوسو ناشناس انجام می شود از این رو لازم است تا مشخصات نویسندگان به فارسی و انگلیسی (شامل نام و نام خانوادگی نویسندگان به ترتیب ، با درج مرتبه علمی و سازمان متبوع نویسندگان در پانویس صفحه) در فایلی جداگانه بارگذاری شود.          
    نشانی (آدرس پستی و کدپستی)، تلفن و پست الکترونیک نویسنده عهده دار مکاتبات در فایل مشخصات مشخص شود.
  • نام نویسندگان به هیچ صورتی نباید در نام فایل اصلی مقاله و یا فایل پاسخ به داوران درج شده باشد.