نویسنده = ������ ���������� ��������������
تأثیر باورهای مبتنی بر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 133-159

10.22104/jtdm.2018.2829.1954

مریم عشوری کیوانی؛ امیرمحمد فکور ثقیه؛ غلامرضا ملک زاده