نویسنده = �������������������� ��������������
تاثیر ابعاد فناوری برتر بر عملکرد بازار محصولات جدید

دوره 3، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 31-62

10.22104/jtdm.2016.353

ابراهیم محمودزاده؛ ابوالفضل باقری؛ علی دهقان پیر