نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
فرآیند کارآفرینی الکترونیکی در ایران؛ موانع وچالش ها

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 165-188

10.22104/jtdm.2016.415

زهرا زارع میرک آباد؛ روح الله نوری