نویسنده = ������������ ��������
انتخاب روش مناسب برای پیش ‏بینی تکنولوژی موتور هواپیمای ایران 140

دوره 4، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 163-194

10.22104/jtdm.2018.2270.1781

جلیل حیدری دهویی؛ نوید محمدی؛ امیرسالار ونکی؛ سینا غفاری