موضوعات = ارزیابی فناوری و نوآوری
تعداد مقالات: 26
-24. چارچوبی برای ارزیابی نوآوری در صنایع خلاق با تمرکز بر صنایع دستی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 143-167

10.22104/jtdm.2021.4172.2509

مهدی گودرزی؛ محمد جواد مستوفی؛ محمد نقی زاده


-23. رتبه‌بندی روش‌های مناسب ارزش‌گذاری فناوری‌های زیستی: حوزه تخمیر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 169-196

10.22104/jtdm.2021.4065.2445

قاسم رمضانپور نرگسی؛ مهدی هاجری؛ مهدی حمیدی


-22. طراحی مدل انتخاب فناوری مناسب (مورد مطالعه: شرکت گاز استان فارس)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 123-150

10.22104/jtdm.2021.4240.2538

عباس جعفری؛ سیدهادی میرقادری؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ فاطمه صادق‌زاده


-20. چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقه ای در کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-87

10.22104/jtdm.2019.3129.2079

یونس محمدی؛ عباس مقبل؛ ناصر باقری مقدم


-19. شناسایی موتور نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 71-100

10.22104/jtdm.2019.2856.1963

سعیده لرستانی؛ محمود یحیی زاده دفر؛ طاهره میرعمادی؛ محسن علیزاده ثانی


-18. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کلان علم و فناوری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 129-155

10.22104/jtdm.2019.2841.1960

ایمان رئیسی وانانی؛ نعیما میرزامومن


-17. تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-45

10.22104/jtdm.2018.2582.1874

سید حبیب الله طباطبائیان؛ حمیدرضا طهوری؛ محمدرضا تقوا؛ سید محمدتقی تقوی فرد


-16. تحلیل و تبیین ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-72

10.22104/jtdm.2018.2735.1922

مهدی بهارلو؛ طاهره میرعمادی؛ مهدی الیاسی؛ علیرضا بوشهری


-15. عوامل تأثیرگذار بر ارتقای شهرت فناوری و نقش آن بر عملکرد کسب‌وکار شرکت

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 103-132

10.22104/jtdm.2018.2859.1965

سید محمد طباطبایی نسب؛ فهیمه ما ه آورپور


-13. تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-106

10.22104/jtdm.2017.1960.1681

محمدرضا تقوا؛ ناصر باقری مقدم؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ محمد تقی تقوی فرد


-11. ارزیابی عملکرد مدیریت فناوری و نوآوری در دو مرحله توانمندسازها و نتایج با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-68

10.22104/jtdm.2017.2120.1737

علی امینی؛ علی بنیادی نایینی؛ مهدی محمدی؛ مهناز احدزاده نمین


-9. تأثیر بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه؛ مطالعه موردی صنعت نساجی سوریه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 99-132

10.22104/jtdm.2017.2066.1720

عمار علی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علیرضا حسن زاده؛ مهدی مجیدپور


-8. تحلیل شکاف نظام مارپیچ سه گانه در صنعت دفاعی کشور

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 81-110

10.22104/jtdm.2016.406

فرشاد مومنی؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا


-7. دولت چگونه می تواند از رشد مبتنی بر نوآوری در بنگاه های بزرگ حمایت کند؟

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 9-26

10.22104/jtdm.2016.365

آزیتا کرمی پور؛ مهدی خالقی؛ محمدرضا آراستی؛ نیما گروسی مختارزاده


-6. توجیه و انتخاب تکنولوژی پیشرفته: کاربرد رویکرد تلفیقی FANP-FARAS

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 109-134

10.22104/jtdm.2016.223

فهیمه علی اکبری نوری؛ محسن شفیعی نیک آبادی


-3. آسیب‌شناسی سیاست‌های علم و فناوری در ایران: تحلیلی بر برنامه‌های پنج ساله توسعه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 137-161

10.22104/jtdm.2015.184

مهدی گودرزی؛ حسین رضاعلیزاده؛ جلیل غریبی؛ مصطفی محسنی


-2. بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-46

10.22104/jtdm.2015.135

قاسم رمضانپور نرگسی؛ علی داوری؛ راحله افراسیابی؛ بهار زرگران یزد