دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

خُردبنیان‌های شناختی و قابلیت‌های پویای پشتیبان دوسوتوانی نوآوری در شرکت‌های فناوری اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

10.22104/jtdm.2022.5565.2995

نادر سیدکلالی؛ هاشم آقازاده


تحلیل توسعه زیست‌بوم کسب‌وکار فناوری اینترنت اشیا به‌منظور توانمندسازی معلولان در حوزة توان‌بخشی ایران (ارائة مدل شبیه‌سازی با رویکرد عامل بنیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.22104/jtdm.2022.5471.2966

آیدا عقیلی آشتیانی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمدرضا معتدل


بررسی تاثیر پیشران‌های نوآوری زیست محیطی بر عملکرد نوآورانه زیست محیطی؛ صنعت مس در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1401

10.22104/jtdm.2022.5453.2960

سعید کرمی شاهرخی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ میثم شهبازی