ارتباط به کارگیری فناوریهای پیشرفته تولید، با اولویتهای رقابتی و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط در صنعت نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، دانشگاه مهر البرز

چکیده

فناوری‌های پیشرفته‌ی تولید (AMT) هسته‌ی اصلی کارخانه‌های آینده هستند و نقش تعیین کننده‌ای در پیکارهای رقابتی سازمان‌ها در سراسر دنیا ایفا می‌کنند. شرکت‌های موفق این حقیقت را تصدیق نموده و در‌صدد به‌کارگیری آن‌ها برای کسب مزیت رقابتی هستند. انتخاب مناسب AMT وظیفه‌ای حیاتی است که بر عهده‌ی مدیران تولید است چرا‌که این سرمایه‌گذاری‌ها، درجه‌ی بالایی از عدم‌اطمینان و سرمایه‌ای کلان را شامل می‌شود. در فرایند انتخاب و پیاده‌سازی AMT، مدیران باید به استراتژی تولید (اولویت‌های رقابتی) توجه ویژه‌ای داشته باشند. این پژوهش مشاهده‌ای جدید از الگوهای سرمایه‌گذاری AMT در شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت نساجی فراهم می‌آورد و یک دسته‌بندی با کشف ارتباطات میان الگوهای سرمایه‌گذاری AMT، اولویت‌های رقابتی و عملکرد ارائه می‌نماید. این پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌هایی که با در‌نظر‌گرفتن اولویت رقابتی خود اقدام به پیاده‌سازی AMT نموده بودند، عملکرد بهتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between AMT Implementation, the Competitive Priorities and Performance of the Small and Medium–size Enterprises of Textile Industry

نویسندگان [English]

  • Seid Soroush Ghazinoori 1
  • Laya Olfat 2
  • Farnaz Farhadyar 3
1 Faculty Member, Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Department of Industrial Management , Faculty of management and according, Allameh Tabatabai university, Tehran, Iran.
3 M.Sc. graduate of Industrial Management, Mehr Alborz University, Iran.
چکیده [English]

AMT is the nucleus of the factories of the future and plays the crucial role in the competitive battles in organizations all over the world. Successful firms have recognized this fact and are trying to leverage it for competitive advantage. Appropriate selection of AMT is a critical task faced by manufacturing management due to the high degree of uncertainty and the high capital investment involves in these investments.In AMT selection process managers have to give full consideration to their manufacturing strategy(competitive priorities). This paper provides new evidence on AMT investment patterns from the small and medium–size(SMEs) enterprises of textileindustryand develops a taxonomy by exploring the relationship between AMT investment patterns, competitive priorities and performance. The results of this study indicate that in AMT implementation process, firms considering their competitive priorities show better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advanced manufacturing technologies
  • Competitive priorities
  • Taxonomy
  • Performance