نوآوری باز متمرکز بر کاربر در فرایند توسعه بازی‌های موبایلی: یک مطالعه چندموردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری مدیریت فناوری/ دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی/ علامه طباطبائی

10.22104/jtdm.2023.5523.2983

چکیده

امروزه صدها هزار برنامه در فروشگاه‌های دیجیتالی عرضه شده‌ و کاربران به‌سادگی به آن‌ها دسترسی دارند. این موضوع فرایند توسعه را بیش‌از‌پیش هزینه‌بر، پرریسک‌ و متأثر از سلیقه‌ی کاربران کرده است. در چنین شرایطی باید مسیر مشارکت ذی‌نفعان و به‌‌طور خاص ‌کاربران را برای نوآوریِ باز هموار کرد. با وجود اهمیت موضوع، مطالعات کمتری روی نقش کاربران، به‌ویژه در برنامه‌های موبایلی صورت گرفته است. بنابراین هدف تحقیق حاضر، بررسی چگونگی پیاده‌سازی نوآوری باز متمرکز بر کاربر در فرایند توسعه بازی‌های موبایلی (به‌عنوان یکی از درآمدزاترین دسته‌های برنامه‌های موبایل) است. بر این اساس با راهبرد مطالعه چند موردی توصیفی با سطح تحلیل تک‌واحدی، چهار بازی ایرانی پرطرفدار شامل آمیرزا، منچرز، کوییزآوکینگز و پرسیتی، سازوکار پیاده‌سازی نوآوری باز متمرکز بر کاربر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق مشخص کرد کاربران نقش‌های مختلفی را برای ایده‌پردازی، تولید، آزمایش، استقرار و گسترش بر عهده می‌گیرند. به شکل خاص آن‌ها در تولید محتوا و تبلیغات ویروسی سهم ویژه‌ای دارند. نتایج این تحقیق می‌تواند به منظور حصول درک بهتر از ظرفیت‌ خلق ارزش با کاربران در فرایند توسعه محصول توسط سیاست‌گذاران، توسعه‌دهندگان و پژوهشگران اقتصاد دیجیتالی به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

User-Centered Open Innovation in the Mobile G Development Process: A Multiple Case Study

نویسندگان [English]

 • Hamed Nasiri 1
 • Soroush Ghazinoori 2
 • Mehdi Elyasi 2
1 Ph.D. Candidate of Technology Management/Allameh Tabataba'i University
2 Faculty Member/ Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Nowadays, there are hundreds of mobile apps on digital stores with users having quick access to most of them; therefore, developing an app is more difficult, costly, and dependent on users' tastes than ever. Because of that, it is crucial to extend the firm's boundaries for open innovation, especially with the help of the end users. However, there are still a few studies on the specific field of mobile app users. Therefore, this paper attempts to explain how to engage users in a user-centered open innovation process for mobile games -as one of the essential categories of app- development. For this purpose, a multiple case study on four successful Iranian mobile games including "Quiz of Kings", "Amirza", "Menchers", and "PerCity" has been conducted. The results show that the users can take different roles in the creativity, production, testing, and deployment phases. They participate in a larger share of content generation and virality of games. In general, the results of this paper can contribute to a better understanding of the potential value of co-creation with users to enhance product development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Open Innovation
 • User Innovation
 • Product Development Process
 • User Participation
 • Value Co-Creation
دوره 10، شماره 2
ویژه نامه نوآوری باز
شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 0-471 فروردین 781
 • تاریخ بازنگری: 0-380 فروردین 781
 • تاریخ پذیرش: 0-299 فروردین 781
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401