ارائه‌ چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم‌ (مورد مطالعه‌: شرکت متالوژی‌ پودر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

قابلیت نوآوری محرک اصلی نوآوری و رقابت‌پذیری شرکت‌ها در محیط کسب‌و‌کار امروز است. شرکت‌ها برای بهبود مداوم نوآوری بایستی دائماً وضعیت و چگونگی برهم ‌کنش میان توانمندساز‌ها و نتایج نوآوری را تحلیل نمایند. تحقیق حاضر چارچوبی پویا برای بررسی روابط علّی میان توانمندساز‌های قابلیت نوآوری (رهبری، استراتژی نوآوری، کارکنان، شراکت‌ها و منابع، و فرآیند نوآوری) و همچنین نتایج مورد‌انتظار آن‌ها (مشتری، کارکنان، سازمان و عملکرد کلی شرکت) ارائه کرده که در یک شرکت تولیدی مورد‌مطالعه قرار گرفته‌است. از تلفیق روش‌ دیماتل که یک ابزار تحلیل چند‌معیاره است با مدل‌سازی پویایی سیستم، مدل پویای قابلیت نوآوری ایجاد گردید. روابط و شدت نفوذ بین عناصر اصلی مدل به کمک روش دیماتل استخراج شده و از طریق پیش‌‌فرض تأثیر فزاینده‌ی توانمندسا‌زها بر رخداد نتایج نوآوری، مدل‌سازی صورت پذیرفت. نتایج شبیه‌سازی مدل دو توانمندساز کارکنان و استراتژی نوآوری را به‌عنوان حوزه‌های نیازمند بهبود معرفی نمود. در نتیجه نیز سناریوهای خط‌مشی شرکت نشان دادند که تلاش بیشتر برای بهبود توانمند‌ساز کارکنان باعث ارتقاء سطح بلوغ قابلیت نوآوری در مدت زمان کوتاه‌تری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A framework for assessing and developing innovation capability through system dynamics approach (Case Study: Mashhad Powder Metallurgy Co.)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hassan Bachari Salehi
  • Mostafa Kazemi
  • Alireza Khorakian
چکیده [English]

Abstract:
The firm's innovation capability constitute set of enablers which are main driver innovation in today's business environment. They must constantly check out situation and interaction among innovation enablers and results in order to continuously improve innovation. Present study is proposed a dynamic framework to investigate the relationships between the enablers of innovation capability (leadership, innovation strategy, people, partnerships and resources, and process innovation) as well as expected results (customer, employee, organization and total performance) that are studied in a manufacturing company. Using information from the strengths of influence between five key components of innovation capability, by applying the DEMATEL method, as well as based on the logical assumption that, by improving the enablers, there will be an inevitable innovation results improvement, dynamic model of innovation capability was established. Simulation results of model showed that the tow enablers people and innovation strategy have minor role in the enhancing the maturity level of innovation capabilities. The company's policy scenarios determined more effort to improve people enabler promoting innovation capability maturity level result in a shorter period of time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Capability Maturity
  • DEMATEL method
  • System Dynamics