مدلسازی نقش دانشگاه و صنعت در انتقال تکنولوژی در فضای قانون مالکیت فکری با رویکرد سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر توسعه و تبلیغات بانک قرض الحسنه رسالت - استان تهران

2 عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

انتقال فناوری از پیکره دانشگاه به صنعت، از موثرترین کانال های انتقال و توسعه فناوری می باشد و در ایران علی رغم تلاش های انجام شده، به نظر می رسد که این فرآیند هنوز به خوبی انجام نمی شود. با شناخت از عواملی که بر موفقیت یا عدم موفقیت انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت تاثیر گذار می باشند، می توان تصمیمهای لازم در این خصوص را با دقت بیشتری اتخاذ نمود.
از این رو در مقاله حاضر، پس از بررسی تحقیقات انجام شده، با استفاده از تکنیک دیماتل فازی و رویکرد مدلسازی پویایی سیستم و ترسیم نمودارهای علّی حلقوی (CLD)، متغیرهای تأثیرگذار بر مکانیزم انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت شناسایی شده و در نهایت یک مدل مفهومی که نشان دهنده عوامل و دینامیزمهای موجود در این عرصه می باشد طراحی و ارائه شده است. نتایج نشان دهنده این است که ارتباط هرچه موثرتر دانشگاه و صنعت، جریان دانش و انتقال فناوری را در طول زمان تسهیل می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the role of university and industry in technology transfer in the intellectual property rights area using a system dynamics approach

نویسندگان [English]

  • ali shahabi 1
  • ebrahim moeini 2
1
2
چکیده [English]

The importance of technology as a major factor affecting engine of economic developmentin in the today Technology transfer from university to industry is one of the most effective channels for development of technology. In Iran, despite the attempts, it seems that this process has not been conducted properly yet. By knowing the effective factors on success or failure of technology transfer from universities to industry, it is possible to make more reasonable and precise decisions.
In this paper, after investigation, by use of fuzzy Dematel technique and system dynamic modeling approach and CLD plotting, the effective variables on technology transfer are identified and finally a conceptual model representing the factors and mechanisms was designed and presented. The results show the effective relationship between universities and industries could facilitate the technology transfer

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology transfer
  • universities and industry
  • intellectual property
  • system dynamics modeling approach
  • fuzzy DEMATEL technique