شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش‌محور شدن شرکت‌های تولیدی ایران بر اساس روش نظریه زمینه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه ایران و فرانسه

2 مشاور و برنامه ریز سازمان- محقق- مشاور مجلس شورای اسلامی

چکیده

: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در دانش‌محور سازی شرکت‌های تولیدی ایران با استفاده از نظریه بنیانی است. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها با 38 نفر از کارشناسان و مدیران معاونت علمی و فناوری و مدیران باسابقه شرکت‌های موجود در پارک علم و فناوری شهرک پردیس و دانشگاه تهران و خبرگان علمی مصاحبه‌های عمیقی انجام گرفت. معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه، نیل به نقطه اشباع نظری بود. تمامی افرادِ حجم نمونه موردمطالعه با رویکرد هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل داده‌ها طی سه مرحله به انجام رسید و درنهایت، مدل پارادایمی عوامل کلیدی موفقیت دانش‌محور سازی شرکت‌های ایرانی شکل گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق 7 مؤلفه کلیدی درونی و بیرونی شناسایی شدند که عبارت‌اند از دولت (بسترسازی کسب‌وکار، نظارت، ایجاد زیرساخت و ...)، دانشگاه‌ها (نقش پژوهشی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، مراکز رشد وابسته)، مراکز آموزشی و مشاوره‌ای (آموزش‌های کسب‌وکار، مدیریتی، فنی)، ویژگی‌های سازمانی (فرهنگ، ساختار، فرآیند)، مشتری‌گرایی، سرمایه لازم (جذب سرمایه) و درنهایت نیروی انسانی خلاق، دانشور و متخصص.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and explain the key success factors to change manufacturing companies into knowledge base in Iran by using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Ansari 1
  • mohammad haghshenas 2
1
2
چکیده [English]

The main purpose of this paper was to identify and explain the key success factors to change companies into knowledge base in Iran by using Grounded Theory. In this research, in order to collect data, we Interview with 38 experts and managers of Vice-Presidency for Science and Technology and experienced managers of companies on Pardis Technology Park and Tehran University Science and Technology Park, and scientific experts. The main criterion for determining the sample size was set to achieve theoretical saturation point. All subjects were selected by the use of purposive and the snowball sampling method. Coding and data analysis were performed in three steps, and ultimately the paradigmatic model of key success factors to change companies into knowledge base was produced. The study identifies seven key components of internal and external that included: government (business infrastructure, governance, infrastructure, etc.), universities (research, education and manpower training, incubators), training centers and consulting (business training, managerial, technical), organizational characteristics (culture, structure, process), capital (investment) and, finally, human resources creative, intellectual, and professional.

کلیدواژه‌ها [English]

  • becoming knowledge base
  • key success factors
  • knowledge-based companies
  • knowledge-based economy