عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیات علمی دانشگاه تهران

3 دانشیار سازمان پژوهش ها

چکیده

محصولات و سیستم‌های پیچیده (CoPS )، نقش مهم و روزافزونی در فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها، صنایع و کشورها ایفا می‌کنند. در دو دهه گذشته با تغییرات گسترده در بازار و تکنولوژی، کشورهای پیشرفته صنعتی به سمت تولید و نوآوری در CoPS متمایل شده‌اند. در حال حاضر در اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور به طرح‌های کلان ملی همچون ساخت هواپیمای 150 نفره و ... اشاره شده است. این شرایط بیانگر لزوم بررسی ویژگی‌های اثرگذار بر موفقیت این طرح‌های کلان می‌باشد. لذا در این پژوهش به معرفی و بررسی عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم‌های پیچیده پرداخته شده است. پس از استخراج شاخص‌های اثرگذار بر موفقیت نوآوری و ارائه آن‌ها در قالب یک مدل، روایی این مدل و تایید روابط آن از طریق داده‌های پرسشنامه‌ای و روش تحلیل عاملی بررسی شده و نقاط ضعف و قوت پروژه تولید بالگرد ملی از منظر شاخص‌های موفقیت نوآوری ارائه شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر اساتید دانشگاه تهران و خبرگان سازمان صنایع هوایی و پنها می‌باشد. نتایج این پژوهش حاکی از ضعیف بودن پروژه بالگرد ملی در شاخص‌های ورود سریع به بازارهای مستعد، انعطاف‌پذیری، زمان‌بندی فعالیت‌های پروژه، ایجاد مهارت‌های چندگانه، مدیریت پیچیدگی و عدم قطعیت، و استفاده از دانش یکپارچه‌شده در فرآیند توسعه محصول جدید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Success Factors of Innovation in Complex Products and Systems; The Case of National Helicopter

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Hosseini 1
  • S.Ali Hosseini 2
  • Hojatolah Hajihoseini 3
1
2
3 Iran Research Organization of Science and Technology
چکیده [English]

Complex Products and systems (CoPS), have an important and growing role in the economic activities of firms, industries and countries. In the last two decades with changes in the market and technology, advanced industrial nations have tend to produce CoPS. Nowaday in the research and technology priorities there are some national macro-projects such as the construction of aircraft. This indicates the need to investigate the characteristics that influence the success of these projects. The aim of this study is to introduce and evaluate the critical success factors of innovation in complex products and systems. After extraction of indicators that influence the success of innovation and offering them as a model, assumptions will be accepted or rejected by using questionnair data and factor analysis. Then it will determinate the importance of factors, investigate them in the production of national helicopter by using statistical tests and introduce strengths and weaknesses of the national helicopter manufacturing project. Statistical population consisted of University of Tehran professors and experts in the Iran aviation industry organization. The results of this study indicates that the weaknesses of national helicopter manufacturing project are problems in quick entry to potential markets, flexibility, project activities schedule, creating multiple skills, managing complexity and uncertainty, and using integrated knowledge in the process of new product development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex products and systems (CoPS)
  • Innovation
  • Critical Success Factors
  • National Helicopter