تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم‌ و ‌فناوری بر پایداری آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

2 رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری

3 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با وجود پژوهش‌های زیاد انجام‌شده در دو دهه اخیر در مورد شبکه‌های همکاری علم‌و‌فناوری، فرآیند شکل‌گیری و تکامل این شبکه‌ها کمتر موضوع تحقیق بوده‌است. در بررسی انجام‌شده بر روی ۵مورد از مهم‌ترین شبکه‌های همکاری علم و فناوری در ایران (ایجادشده بین سال‌های ۸۵-۱۳۷۹)، ۴فرضیه در مورد تأثیر فرآیند ایجاد و تکامل شبکه‌ها بر پایداری آن‌ها مطرح و در قالب دو دسته «الگوی طبیعی» و «الگوی غیرطبیعی» شکل‌گیری و رشد شبکه‌ها دسته‌بندی شدند. این فرضیه‌ها حاصل بررسی پیشینهٔ تحقیق و مصاحبه‌های اکتشافی با مطلعین کلیدی شبکه‌های مورد مطالعه بود. برای آزمون فرضیه‌ها، پیمایشی از نمایندگان مراکز عضو شبکه‌ها؛ شامل ۸۳دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز تحقیقاتی خصوصی صورت گرفت که در کل ۱۱۲ نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. ....

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

How the formation and growth pattern of science and thechnology collaborative networks affects their sustainability?

نویسندگان [English]

  • Reza Asadifard 1
  • Habibollah Tabatabaeian 2
  • Jahanyai Bamdad Soofi 3
  • Mohammad Reza Taghva 3
1
2
3
چکیده [English]

A wide range of research have been conducted on Science and Technology (S&T) collaborative networks in recent decades, focusing on several aspects. In an extensive study of 5 main S&T networks in I. R. of Iran (founded during 1999-2005), four hypotheses emerged regarding the pattern of network formation and evolution. These hypothesis were categorized into two main approaches according to S&T network formation and evolution namely natural and unnatural patterns. The hypotheses were the results of literature review and in-depth exploratory interviews with key informants of the case networks. To test the hypotheses, a survey was conducted participating representatives of the member institutes (universities, research centers and firms) of the 5 networks. 112 participants from 83 institutes answered the questionnaire. The research concludes that naturally established and developed S&T networks are more sustainable than unnatural ones. There are satisfying consistency between all confirmed hypotheses and the real world status of the case networks,except one. ....

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Science and Technology (S&T) collaborative networks"
  • " Network formation and evolution"
  • "Natural/unnatural pattern of network formation and growth"