مدل‌سازی نظام نوآوری فنی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها و تحلیل شاخص‌های کارکردی نمونه کاوی: نوآوری فنی در زمینه توسعه کاتالیست ها برای صنعت پتروشیمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

سیستم‌های نوآوری از مهم‌ترین مسائلی است که به‌طور مستقیم متأثر از سیاست‌های علم و فناوری می‌باشد. سیستم‌های نوآوری به سیستم‌های نوآوری فناورانه، بخشی، منطقه‌ای و ملی تقسیم می‌گردند. از ترکیب نظام‌های نوآوری می‌توان به مزایای جدیدی دست‌یافت. در ایران با توجه به اهمیت صنایع بالادستی صنعت نفت، بخش پتروشیمی زمینه لازم را برای ایجاد ارزش‌افزوده از نوآوری دارد. با توجه به ساختار مدیریت بخشی، ترکیب سیستم‌های نوآوری فنی و بخشی با محوریت رویکرد فنی برای تحلیل دقیق‌تر شرایط حاکم بر نوآوری در این عرصه مناسب به نظر می‌رسد. لذا در این مقاله از روابط معرفی‌شده در نظام نوآوری بخشی برای مدل‌سازی نظام نوآوری فناورانه در مورد یکی از کاتالیست‌های صنعت پتروشیمی ایران استفاده‌شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها توسعه داده‌شده و نیز با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو، رفتار کارکردها طی چرخه عمر نوآوری نشان داده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده پیش‌بینی کننده وضعیت کارکردهای نظام نوآوری، تحلیل دوره عمر نوآوری و الزامات حاکم بر توسعه فناوری می‌باشد. این امر نشان از وضعیت رو به توسعه برای فناوری منتخب در نظام نوآوری فنی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling technological innovation system by system dynamics approach and analyzing functional indices Case study: technological innovation in developing catalysts for Iranian petrochemical industry

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohsen Azad 1
  • Seyed Hassan Ghodsipour 2
1
2 Faculty of industrial engineering and management systems department, Amirkabir university of technology, Tehran
چکیده [English]

Innovation systems of any countries is one of the most important subjects that affected directly by science and technology policies. Innovation systems are categorized to: technological, sectoral, regional and national innovation systems. New compounding advantages made by combining every two approaches of innovation systems. In Iran, according to the importance of upstream sector of petroleum industry, petrochemical sector has requirements for creating added value from innovation. According to the sectoral management, the combination technological and sectoral innovation systems seem appropriate for closer analysis of dominated conditions on innovation in this arena. Therefore in this paper, introduced interactions in sectoral innovation system were applied for modeling the technological innovation system about one of the catalystes of Petrochemical industry in Iran. Proposed model was developed by using the System Dynamics approach. Also in this model, Monte Carlo simulation was used to indicate the functions behavior during the innovation lifecycle. The results predict the functions state of the innovation system, analyzing the innovation life cycle and the requirements governing its development. This indicates the status of the development of selected technology in technological innovation system studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation System
  • Index of Functions
  • Innovation Motors
  • Niche-bridge and mass markets
  • System dynamics modeling