برنامه ریزی پابرجا به منظور کسب آمادگی جهت جذب و توسعه موفق فناوری دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سمنان

چکیده

افزایش اهمیت منابع دانش خارج از سازمان موجب گردیده، آمادگی جذب فناوری به یک قابلیت پویای کلیدی در رقابت مبتنی بر دانش تبدیل گردد. شناسایی الزامات ایجاد کننده آمادگی جذب فناوری و برنامه ریزی پابرجا و قابلیت محور به منظور کاهش ریسک های جذب و توسعه فناوری از جمله مسائل مدیران و برنامه ریزان سازمانهای صنعتی، دفاعی می باشد که در این زمینه سوالاتی پیرامون عوامل پایدار بوجود آورنده آمادگی جذب فناوری و نحوه ارتباط و اثرگذاری آنها بر یکدیگر مطرح می گردد.
هدف این پژوهش تعیین عوامل تاثیرگذار بر ارتقاء آمادگی جهت اکتساب و توسعه موفق فناوری دفاعی و تبیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل، به منظور انجام برنامه ریزی پابرجا می باشد. بدین منظور پس از مطالعات کتابخانه ای گسترده و نظرسنجی از متخصصان باتجربه و برنامه ریزان صنایع دفاعی به روش دلفی، به منظور احصاء عوامل کلیدی موثر بر آمادگی جذب فناوری، با استفاده از روش معادلات تفسیری ساختاری (ISM)، عوامل موثر بر آماده‌سازی سازمان برای اجرای موفق راهبردهای توسعه فناوری دفاعی به صورت سطح‌مند، اولویت‌بندی گردید و روابط میان عوامل هدایت گر شامل مدیریت توسعه ی فناوری دفاعی، منابع مالی، منابع انسانی، ساختار سازمانی، تحقیق و توسعه و عوامل هدایت پذیر شامل قابلیت های محوری فناوری دفاعی، ارتباطات فراسازمانی، مدیریت دانش و زیرساخت های صنایع دفاعی، محاسبه گردید و میزان اهمیت و اثرگذاری آن‌ها به صورت کمی مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Steady State Planning for Defense Technology Successful Expanding Readiness Earning

نویسنده [English]

  • hassan amiri
member of science group
چکیده [English]

Out of organization science source importance increase, cause technology readiness change to a main and active capacity in competition base on knowledge. Technology readiness needs identify and steady state planning and capacity driven is one of defense, industrial organization management problem for risk reduce of technology expanding that they face to questions about technology readiness existence stable options and how relationship and effects between them.
Object of this research is effectiveness options determine on technology readiness grow for earning and technology successful expanding and rate of options effect explain for steady state planning. So after expand library studies and introduce to experts of defense industry by Delphi method key options determine that are effectiveness on technology usage, category effectiveness options of organization readiness for defense technology expanding strategies successful implement and calculate relation between guider options include, defense technology expanding management, finance source, human source, organization structure, research and development and guided option include, defense technology driven capacity, organization exit relations, knowledge management and defense industry structure and identify rate of options effects and importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Technology
  • Technology Readiness
  • Steady State Planning
  • Technology Expanding