نویسنده = محمدصادق صارمی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه چارچوب ارزیابی واحد‌های فناور مستقر در پارک‌‌ علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با استفاده از روش اقدام پژوهی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 151-184

10.22104/jtdm.2021.4580.2680

کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان؛ محسن مرادیان؛ محمدصادق صارمی؛ مصطفی محسنی کیاسری