نویسنده = ابویی اردکانی، محمد
چارچوب خط مشی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-135

10.22104/jtdm.2022.4913.2794

سمیرا ندیرخانلو؛ مهدی گودرزی؛ آرش موسوی؛ محمد ابویی اردکان؛ سید سپهر قاضی نوری