نویسنده = مریم محمد روضه سرا
تحلیل شکاف نظام مارپیچ سه گانه در صنعت دفاعی کشور

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 81-110

10.22104/jtdm.2016.406

فرشاد مومنی؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا