نویسنده = حجازی، سید رضا
بررسی و طراحی الگوی ‌کارآفرینی فناورانه در حوزه زیست‌فناوری

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 37-92

10.22104/jtdm.2024.6455.3217

فیروزه طبیب زاده؛ سید رضا حجازی؛ مرتضی موسی خانی


ابعاد و مولفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 9-42

10.22104/jtdm.2018.2553.1866

امیرمهدی میثمی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ علی مبینی دهکردی؛ سید رضا حجازی