بررسی و طراحی الگوی ‌کارآفرینی فناورانه در حوزه زیست‌فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

10.22104/jtdm.2024.6455.3217

چکیده

صنعت زیست‌فناوری صنعت پر رونقی در طول سه دهه گذشته بوده که موتور محرکه این صنعت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسطی هستند که توسط کارآفرینان فناور راه‌اندازی و هدایت می‌شوند. از آنجاکه فرایند توسعه و کارآفرینی در این صنعت بسیار فن‌آورانه محور و چالش‌زا است، این کارآفرینان نیاز به دانش صحیح از علم مربوطه و آشنایی با اصول کسب و کار دارند لذا هدف پژوهش حاضر، ارائه الگو ‌کارآفرینی فناورانه در حوزه زیست‌فناوری بدین منظور می‌باشد. پژوهش از نوع کیفی با راهبرد مطالعه موردی با ابزار مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و نخبگان صنعت و دانشگاه و شتاب‌دهنده‌های علوم زیستی در خصوص بررسی عوامل مؤثر بر فرایند ‌کارآفرینی فناورانه استارت‌آپ‌های حوزه زیست‌فناوری می باشد. برای استانداردسازی ابزار سنجش نیز از روایی صوری و پایایی بازآزمون و پایایی بین دو کدگذار استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته‌ها به روش تحلیل موضوعی بوده و 18 مضمون فرعی در قالب 5 مضمون اصلی استخراج گردید. یافته‌ها نشان داد که 5 عامل اصلی"کارآفرین فناور و تیم، ایده، توسعه محصول، بازار و زمینه و محیط صنعت زیست‌فناوری"‌ بر فرایند ‌کارآفرینی فناورانه در این صنعت تأثیر گذارند و الگوی کارآفرینی فناورانه هدایت‌گر کارآفرینان فناور زیستی، مشتمل بر این مضامین می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and designing a technological entrepreneurship model in biotechnology

نویسندگان [English]

  • Firouzeh Tabibzadeh 1
  • حجازی Hejazi 2
  • Morteza Mousakhani 1
1 Faculty of Management and Economics Science and Research Branch
2 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Biotechnology industry has been a thriving industry for the past three decades, driven by start-ups and enterprises that are led by technology entrepreneurs. Since the development process and entrepreneurship in this industry is very technologically oriented and challenging, these entrepreneurs need correct knowledge of relevant science and familiarity with business principles, so the aim of this research is to present a model of technological entrepreneurship in the field of biotechnology for this purpose. The research is of a qualitative type with a case study strategy with deep and semi-structured interviews with experts and elites of industry and universities and accelerators of biological sciences regarding the investigation of factors affecting the process of technological entrepreneurship of start-ups in the field of biotechnology. To standardize the measurement tool, face validity, re-test reliability and inter-coder reliability between two coders have been used. The findings were analyzed by thematic analysis and 18 sub-themes were extracted in the form of 5 main themes. The findings showed that the 5 main factors "tech entrepreneur and team, idea, product development, market and environment of the biotechnology industry" affect the process of technological entrepreneurship in this industry and the technological entrepreneurship model guiding biotechnology entrepreneurs includes these themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biotechnology
  • Technological Entrepreneurship
  • Product Development
  • Industry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 بهمن 1402
  • تاریخ پذیرش: 16 بهمن 1402