کلیدواژه‌ها = شاخص های توانمندی بومی
تعداد مقالات: 1
1. مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 3-29

10.22104/jtdm.2013.31

علی بی تعب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سعید شجاعی