کلیدواژه‌ها = شرکت گاز
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل انتخاب فناوری مناسب (مورد مطالعه: شرکت گاز استان فارس)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 123-150

10.22104/jtdm.2021.4240.2538

عباس جعفری؛ سیدهادی میرقادری؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ فاطمه صادق‌زاده


2. شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 135-155

10.22104/jtdm.2013.36

سعید سعیدا اردکانی؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ سید مسعود حکاکی؛ حسین رضایی دولت آبادی