کلیدواژه‌ها = خوشه‌بندی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با رویکرد تکسونومی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-32

10.22104/jtdm.2017.1660.1587

سید سروش قاضی نوری؛ جهانیار بامداد صوفی؛ نیلوفر ردائی