بررسی رفتار و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با رویکرد تکسونومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه شرکت‌های تازه‌تأسیس و فناوری محور یکی از منابع اصلی خلق ثروت و رقابت‌پذیری به حساب می‌آیند و از این‌رو به طور گسترده‌ای مورد توجه سیاست‌گذاران و دولتمردان در نقاط مختلف دنیا قرار گرفته‌اند. در ایران نیز چند سالی است که توجه و اقبال به این قبیل شرکت‌ها که می‌توان آنها را شرکت‌های دانش‌بنیان نامید زیاد شده و تحت حمایت قانون قرار گرفته‌اند و حمایت‌های مالی و غیرمالی گوناگونی از این شرکت‌ها انجام می‌شود. نظر به اینکه مشخصه‌های متفاوت این شرکت‌ها بر رفتار و عملکرد و در نتیجه حمایت‌های مورد نیازشان مؤثر است، نیاز به مطالعه رفتار و عملکرد شرکت‌های تحت حمایت قانون، بر اساس مشخصه‌های مختلف هر یک جهت تخصیص حمایت‌های متناسب احساس می‌گردد. بر این اساس، در این مقاله با به‌کارگیری نمونه‌ای 253 تایی از شرکت‌های دانش‌بنیان و با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه‌ای، تکسونومی از شرکت‌های مورد مطالعه ارائه شده و شرکت‌ها به 4 خوشه تازه‌کاران، تولیدکنندگان کوچک، خدمات‌دهندگان کوچک و قدیمی‌ها تقسیم‌بندی گردیده و رفتار و عملکرد هر یک، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying performance and behavior of iranian knowledge based firms with a taxonomic approach

نویسندگان [English]

  • Soroush Ghazinoori 1
  • Jahanyar Bamdad Soofi 1
  • Niloufar Radaei 2
1 Faculty member, Allameh tabataba'i University
2 Allameh tabataba'i University
چکیده [English]

Nowadays, technology based firms are considerd as the main source of wealth and market competition fever, and this fact is wildely noticed by the governers and policy makers all across the world. The notice to these firms refered as 'knowledge based' has been also increased in Iran and they have been supported by the laws financially and non-financially. The specific properties owned by the companies are crucial to determine the type of support they receive from the authorities, and based on this fact, by using a sample of 253 knowledge based firms and the cluster analysis technique, The taxonomy of studied companies are provided as 4 cluster of startups, small producers , small service providers and the old ones which their behavior and operations are analysed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge based firm
  • Taxonomy
  • Supporting the knowledge-based companies law
  • clustering