کلیدواژه‌ها = شبکه تعاملات
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-45

10.22104/jtdm.2018.2582.1874

سید حبیب الله طباطبائیان؛ حمیدرضا طهوری؛ محمدرضا تقوا؛ سید محمدتقی تقوی فرد