کلیدواژه‌ها = قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی دستاوردها
عوامل موثر بر الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت‌های دانش‌بنیان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 161-194

10.22104/jtdm.2019.3432.2190

رضا نقی زاده؛ مهدی هاجری؛ زهرا رحمان خسمخی