کلیدواژه‌ها = ارزیابی نسبت جمعی فازی (FARAS)
تعداد مقالات: 1
1. توجیه و انتخاب تکنولوژی پیشرفته: کاربرد رویکرد تلفیقی FANP-FARAS

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 109-134

10.22104/jtdm.2016.223

فهیمه علی اکبری نوری؛ محسن شفیعی نیک آبادی