خُردبنیان‌های شناختی و قابلیت‌های پویای پشتیبان دوسوتوانی نوآوری در شرکت‌های فناوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پسادکتری مدیریت بازرگانی-سیاستگذاری بازرگانی (مدیریت استراتژیک) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت داشگاه تهران

10.22104/jtdm.2022.5565.2995

چکیده

امروزه سازمان‌ها برای دستیابی به انواع گوناگون نوآوری نیاز دارند تا ظرفیت‌های خود برای مدیریت تنش میان اکتشاف و بهره‌برداری را تقویت کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی خُردبنیان‌های شناختی و قابلیت‌های پویای پشتیبان دوسوتوانی نوآوری در شرکت‌های فناوری اطلاعات ایران بود. به منظور انجام تحقیق از روش‌های مطالعه موردی چندگانه و نظریه داده‌بنیان کلاسیک بهره گرفته شد. تعداد پنج شرکت فناوری اطلاعات کشور ایران به عنوان مورد مطالعه انتخاب شدند. مصاحبه‌هایی با مدیران ارشد این شرکت‌ها انجام شد و تعدادی از مستندات و مدارک سازمانی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که شرکت‌های موفق در اجرای استراتژی دوسوتوانی از قابلیت‌های سازمانی موازنه نامتقارن پورتفوی، نوازش و نکوهش منابع انسانی، سیالیت‌بخشی به ساختار، متناسب‌سازی ارزیابی عملکرد، پایدارسازی مدیریتی، جنب‌وجوش‌گری فیزیکی و شغلی و شتابدهی نوآوری برخوردار هستند. مدیرعاملان این شرکت‌ها نیز از چارچوب‌های شناختی آینده‌گرایی طیفی، تحلیل‌گرایی تسریع شده، زمان‌گرایی ترقی‌خواهانه و دوسوگرایی هیجانی همراه با مکانیسم‌های ترجیح، توالی و تصدیق بهره می‌برند. بنابراین بکارگیری و تربیت مدیرعاملانی که از نظر شناختی توانمند باشند و ایجاد و تقویت قابلیت‌های پویای پشتیبان دوسوتوانی در سازمان‌ها، می‌تواند بروز و تداوم انواع نوآوری‌های اکتشافی و بهره‌بردارانه را در شرکت‌های فناوری اطلاعات تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Cognitive Microfoundations and Supportive Dynamic Capabilities of Innovation Ambidexterity in IT Companies

نویسندگان [English]

 • Nader Seyed Kalali 1
 • Hashem Aghazadeh 2
1 no 62. 8th golestan- kashani highway, Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Today, organizations need to enhance their capacities to manage the tensions between exploration and exploitation. The purpose of this research was to study the cognitive microfoundations and supportive dynamic capabilities of innovation ambidexterity. To conduct research, multiple-case study and classic grounded theory methods were used. Five IT companies in Iran were selected as cases. Interviews with top executives were conducted and several organizational documents were analyzed. The findings show that successful IT companies, nurture special capabilities within themselves to manage the ambidexterity tensions. These capabilities include the asymmetric balancing of the corporate portfolio, cuddling and admonition of human resources, fluidization of structure, adaptation of performance appraisal, managerial stabilization, physical and professional liveliness, and innovation acceleration. Moreover, the CEOs of successful companies were equipped with the cognitive frames of spectral future orientation, accelerated analytical orientation, Progressive time orientation, and Emotional ambivalence orientation, while using the cognitive mechanisms of preference, sequence, and verification. Therefore, the recruiting and training of cognitively capable CEOs, and developing and reinforcing the organizational capabilities which are supportive of ambidexterity, can facilitate the emergence and continuance of explorative and exploitative innovations in IT companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Innovation ambidexterity
 • cognitive microfoundations
 • dynamic capability
 • upper echelons theory
 • cognitive frame

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 28 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 04 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 شهریور 1401