آینده‎نگاری علم در فناوری بادگیر: کاربرد چرخه حیات، متن‎کاوی و تحلیل خوشه‎ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 مدیر گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد

3 پژوهشگر بخش فیزیک ساختمان، دانشگاه صنعتی آیندهوون. هلند

چکیده

امروزه روش های آینده‎نگاری در حوزه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این روش ها می توان چگونگی مواجهه با پدیده "آینده" را تبیین کرد. از این رو این علم در مسائلی همچون مدیریت انرژی به شکل گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس دامنه دانش نویسندگان این مقاله، تاکنون مطالعات آینده نگاری مربوط به تهویه طبیعی در مناطق مسکونی انجام نشده است. در این پژوهش، تکنیک های آینده‌نگاری بر روی مقالات نمایه شده در Web of Science (ISI) در زمینه فناوری بادگیر اعمال شده است. این مقاله، توسعه و کاربرد یک روش آینده نگاری علم را در حوزه مذکور با استفاده از روش های چرخه حیات، متن‎کاوی و تحلیل خوشه‎ای شرح داده و همچنین چگونگی استفاده از آن را برای شناسایی فرصت های تحقیقاتی آینده نشان می دهد. نتایج نشان می‎دهد که این حوزه علمی در مرحله رشد خود بوده و این رشد در آینده ادامه خواهد داشت. همچنین حوزه های مختلف تحقیقاتی در این زمینه شناسایی شده و با توجه به حوزه‎های مغفول مانده از نظر محققان، شکاف‎های پژوهشی در این زمینه مطرح شده است. این روش را می توان به صورت وسیع در حوزه های مختلف تحقیقاتی به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Science Foresight in Wind-catcher Technology: Application of Life-cycle, Text Mining and Cluster Analysis

نویسندگان [English]

  • Mina Rezaeian 1
  • Habib Zare AhmadAbadi 2
  • Hamid Montazeri 3
1
2
3
چکیده [English]

Nowadays, foresight techniques are used widely in different fields. Using these methods helps us to deal with future phenomena. Hence, this type of science is used in the field of energy management. Based on our knowledge, there is no such a study in which foresight methods has been used in the field of natural ventilation in residential areas. This paper describes the development and application of a science foresight methodology, and shows how it can be used to outline future research opportunities for a specific natural ventilation concept, the wind catcher. . The analysis is performed on the basis of 70 peer-reviewed papers. First, life-cycle analysis is used to map the current and future development trends of wind catcher systems. Next, using text mining and clustering analysis, the knowledge gaps and uncharted research areas in this field are identified. This information is used to evaluate the possible opportunities for new research and development activities. The paper concludes with a reflection on the methodology and its potential in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science foresight
  • Life-cycle analysis
  • Text mining
  • Natural ventilation
  • Wind-catcher technology