شناسایی و اولویت بندی ریسکهای پروژه های همکاری فناوری (حوزه زیست فناوری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با وجود اهمیت فراوان همکاری‎هاى فناورانه به عنوان منبع کلیدى نوآورى و بهبود رقابت پذیرى سازمان‎ها، هر ساله بخش زیادی از همکاری های فناوری در پروژه های مختلف با شکست مواجه می شوند. اصولا ریسک های مختلفی را می توان برای هر همکاری فناوری برشمرد که با شناسایی، ارزیابی و مدیریت این ریسک ها پیش از وقوع می توان احتمال شکست آن را به صورت محسوسی کاهش داد. این تحقیق تلاش دارد تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که ریسک های موجود در همکاری های فناوری به ویژه در پروژه های با فناوری برتر حوزه زیست فناوری چه می باشند. جهت پاسخ به این سوال کلیدی تلاش شده است تا تعدادی از پروژه های همکاری فناوری در حوزه زیست فناوری انتخاب و ریسک های مورد نظر شناسایی شوند و سپس شدت تاثیر، احتمال وقوع و احتمال شناسایی هر ریسک نیز با روش های مناسب تخمین زده شود. در این مقاله 46 ریسک مربوط به همکاری های فناوری را در چهار بعد فردی، میان فردی، سازمانی و محیطی طبقه بندی گردید. که ازمیان این موارد ده عنوان ریسک به عنوان ریسک های با عدد اولویت ریسک بالاتر ارزیابی گردید. براساس اولویت بندی صورت گرفته و یافته های تحقیق، پیشنهاداتی جهت کاهش احتمال شکست پروژه های همکاری فناوری ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Risks of Technology Collaboration Projects (Biotechnology)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naghizadeh 1
  • Jahanyar Bamdadsoofi 2
  • maryam mirafshar 3
1
2
3
چکیده [English]

Despite technology collaboration is a key source of organizational innovation and competitiveness, many technology collaboration projects are failed each year. We can consider various risks for each technology collaboration but we can increase the probability of project success by identification, assessment and management of these risks. This article tries to response this question what the risks of technology collaboration in hi-tech projects of biotechnology and how much their probability and severity are. To respond this question, some technology collaboration projects in biotechnology sector were selected and the risks were identified. Then their severity, probability and detectability were assessed by appropriate method. In this article, 46 risks of technology collaboration projects in four dimensions-personal, interpersonal, environmental and organizational- were classified. Ten risks were selected as the risks with higher RPN. According to this prioritization and research findings, some suggestions were presented to increase the probability of technology collaboration project success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology collaboration
  • RPN
  • Risk Probability
  • Risk Severity
  • Detectability