شناسایی و رتبه بندی روش‌های مناسب همکاری فناورانه در بنگاه‌های با محصولات و سیستم های پیچیده (مورد مطالعه: شرکت توگا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجو

چکیده

محصولات و سیستم‌های پیچیده، نقشی مهم در فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها، صنایع و کشورها ایفا می‌کنند و امروزه توجه روزافزونی معطوف به این صنایع گشته است. اما تولید این نوع از محصولات همواره با پیچیدگی همراه است و شرکت‌ها و سازمان‌ها قادر نیستند به تنهایی به تولید اینگونه محصولات بپردازند. لذا همکاری فناورانه جزئی جدایی ناپذیر از تولید این نوع محصولات به شمار می‌آید. این پژوهش پس از ارائه ادبیات مربوط به محصولات و سیستم های پیچیده، به معرفی انواع روش‌های انتقال فناوری پرداخته و شاخص‌های مطرح شده در ادبیات جهت انتخاب روش مناسب انتقال فناوری را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه با توجه به نتایج بررسی شاخص‌ها، انجام مصاحبه و مطالعات تطبیقی انواع مدل‌های انتقال فناوری مناسب برای مورد مطالعه را شناسایی و پس از توزیع پرسشنامه به رتبه بندی این مدل‌ها با استفاده از روش ترکیبی AHP و TOPSIS پرداخته است. می‌توان چنین بیان کرد که انتقال فناوری در این شرکت با استفاده از روش‌های "ادغام"، "حق لیسانس"، "برون سپاری" و یا "کنسرسیوم" بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selection of appropriate model of technology transfer in firms with complex products and systems (CoPS), (case studies: Tuga company

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • Ali Hosseini 2
  • Mehdi Hamidi 2
  • Behrooz Mahmoodi 2
  • Ali Asghar SadAbadi 2
1
2
چکیده [English]

Complex Products and Systems (CoPS) play an important role in the economic activities of firms, industries and nations and today increasing attention is focused on this industry. However, producing these types of products have always been associated with complexities and uncertainities and firms are not able to produce them without collaboration. Though, technological collaboration is an inseparable part of producing CoPS. This paper first review the literature of complex products and systems, then it studies the different mechanisms of technology transfer and discuss models and factors proposed in the literature for selection of appropriate mechanism of technology transfer. Then, according to the results of studyied indicators, interviews and comparative studies, technology transfer models were identified and ranked by combining AHP and TOPSIS after distributing questionnaires . For this purpose this paper uses questionnair to rank technology transfer mechanisms appropriate to the company using combined approach of AHP and TOPSIS. Findings of this study show that merger, license, outsourcing and consortium are the most appropriate mechanism of technology transfer for this company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex products and systems
  • technological cooperation
  • technology transfer