الگوی جامع تجاری سازی فناوری در پژوهشگاههای دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با نگاهی گذرا به عملکرد پژوهشگاههای دولتی ایران در سالهای گذشته می توان دریافت که علی الرغم توانمندی های فراوان در توسعه فناوری،بسیاری از آنها در امر تجاری سازی فناوری ناموفق عمل نموده اند. از این رو هدف اصلی این تحقیق، ارایه الگویی جهت تبیین تجاری سازی فناوری در پژوهشگاههای دولتی و ارایه توصیه ها و ملاحظاتی به مدیران و سیاست گذاران فعال در عرصه توسعه علم و فناوری کشور جهت افزایش موفقیت تجاری سازی فناوری در پژوهشگاههای کشور می باشد.به همین سبب در این تحقیق پس از مروری گذرا بر ادبیات تحقیق و طبقه بندی برخی از الگوهای تجاری سازی ارایه شده در حوزه مدیریت فناوری، با انجام بیست و چهار مطالعه موردی در شش پژوهشگاه دولتی ایران،الگویی برای تجاری سازی فناوری در پژوهشگاههای دولتی ارایه شده است.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که الگوی تجاری سازی فناوری در پژوهشگاههای دولتی دارای چهار عنصر: مراحل و فعالیتهای تجاری سازی ، ذی نفعان درون سازمانی و برون سازمانی و نیز عوامل نقش آفرین درون سازمانی و برون سازمانی اثر گذار بر فرایند تجاری سازی فناوری می باشد.فرایند تجاری سازی نیز شامل پنج مرحله اصلی و چهارده مرحله فرعی یا گام تجاری سازی است که این گامها در درون مراحل اصلی قرار داشته و به ترتیب طی می شوند. علاوه براین،در طی هر گام تجاری سازی، هشت فعالیت امکان دارد که صورت گیرد که در این بین، فعالیتهای توسعه و مستند سازی فناوری ، مذاکره و لابی گری با ذی نفعان و نیز هماهنگی و اتخاذ تصمیم از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به سایر فعالیتها برخوردار می باشند. درنهایت، برای موفقیت فرایند تجاری سازی در پژوهشگاههای دولتی لازم است مسئولین و مجریان طرح های توسعه فناوری به فعالیتهای چون چانه زنی و فنون مذاکره با ذی نفعان تسلط داشته و ضروریست که تمامی ذی نفعان درون سازمانی در فرایند تدوین و تصویب آیین نامه های تجاری سازی در پژوهشگاههای دولتی مشارکت داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Technology Commercialization in Public Research Organizations of Iran

نویسندگان [English]

  • Goodarzi Mehdi
  • Jahanyar Bamdad Soofi
  • Seid Mohammad Aarabi
  • Maghsood Amiri
چکیده [English]

By a quick look at the performance of public research organizations of Iran it can be realized that despite extensive capabilities in technology development, many of these organizations fail in the process of technology commercialization. Thus, the main objective of this study is to present a model for explaining technology commercialization in public research institutes and providing recommendations and considerations for managers and policy makers who are involved in the development of science and
technology system of Iran. In this research, a model is proposed for technology commercialization in public research organizations by conducting 24case studies in 6 public research institutes in Iran. The results of the study showed that the model contains 4 elements namely: Stages and activities which fulfilled during commercialization process and Internal and External Organizational Stakeholders and Factors which affected this process. The process of technology commercialization in public research organizations has 5 main phases with 15 ancillary steps. These steps are accomplished within the main phases and proceed sequentially. During the fulfillment of each step, 8 activities may be performed. In the model, technology development and documentation, negotiating and lobbying with stakeholders, marketing and marketing research, and coordination and decision making are the most important activities in comparison with the other 4 activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process Model
  • Public Research Institute
  • Technology Commercialization
  • Innovation
  • Research and Development