شناسایی و اولویت گذاری عوامل مؤثر بر انتخاب روش های ورود به بازارهای بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق دانشگاه مالک اشتر

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس استراتژی و برنامه ریزی ایران خودرو

چکیده

جهانی سازی به عنوان یک پدیده غالب در اقتصاد جهانی سال های اخیر، تاثیر شگرفی بر راهبردهای سازمان های تولیدی و خدماتی بر جای گذاشته است. یکی از این تاثیرات، اهمیت یافتن و پیچیده شدن موضوع ورود به بازارهای جهانی است. اگر در گذشته ورود به یک بازار خارجی از طریق ترانزیت و فروش در بازار مقصد اتفاق می افتاد، در حال حاضر روش ها و مکانیزم های متعددی برای ورود به یک بازار خارجی وجود دارد که انتخاب روش ورود مناسب از میان آنها می تواند به موفقیت حضور در بازار مقصد منجر شود.
پژوهش حاضر مبحث "روش های ورود به بازارهای خارجی" را بعنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر موفقیت یا عدم موفقیت بنگاه مورد مداقه قرار داده و پس از مرور ادبیات موضوع، شناسایی عوامل موثر بر انتخاب روش ورود با طراحی مدلی از عوامل موثر به بررسی، تحلیل و مقایسه میزان اهمیت هریک از این عوامل برای دو شرکت بزرگ خودروساز کشور و میزان توجه صورت گرفته به این عوامل در پروژه های ورود به بازارهای جهانی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Effective Factors on Choosing Entry Modes to International Markets (Case study of Iran’s Grand Automakers)

چکیده [English]

مقاله پس از اصلاح و و یرایش ارسال شده و مشخصات مورد درخواست در دفعات قبلی بصورت کامل ارائه شده است.


Globalization as a dominant phenomenon in worldwide economy has had a huge effect on manufacturing and service companies in recent years. Increasing the importance and complexity of "entering to global market" is one of these effects. If in the past, companies entered to the other countries economy by export and direct sales, now there are several methods and mechanisms to enter new markets. Appropriate selection of such markets can lead to the success of the organizations. This study analyzes “entry mode” as one of the key success factors of global activity of companies. After literature review, effective factors on the selection of entry mode were identified and were categorized in a conceptual model. Using this model a case of automotive industry was analyzed to evaluate the effect of considered factors. The result shows that some important factors have been ignored and some strategic decisions have been taken based on less important factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Markets
  • Entry Modes
  • Contractual Mechanisms
  • Foreign direct investment
  • Green field