دولت چگونه می تواند از رشد مبتنی بر نوآوری در بنگاه های بزرگ حمایت کند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق پسا دکترا، مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سیستم‌های پیچیده صنعتی (CRiTIMiX) دانشگاه صنعتی

2 دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد و رئیس مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سیستم‌های پیچیده صنعتی (CRiTIMiX) دانشگاه صنعتی شریف

4 - استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و محقق مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سیستم‌های پیچیده صنعتی (CRiTIMiX) دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

ایناین تحقیق به بررسی مصادیق حمایت دولت از رشد مبتنی بر نوآوری بنگاه‌های بزرگ می‌پردازد. نقش بنگاه-های بزرگ در توسعه اقتصادی، زمانی مهم‌تر می‌شود که از طریق نوآوری بتوانند محصول/ خدمت جدید به بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه کنند. به همین دلیل دولت‌ها با کمک به رشد و توسعه توانمندی نوآوری در بنگاه‌های بزرگ، می توانند زمینه را برای رشد و سودآوری این بنگاه‌ها و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور فراهم کنند. توسعه توانمندی نوآوری بنگاه‌ها توسط دولت نیاز به دخالت در امور داخلی بنگاه‌ها دارد که امری پیچیده است. به همین دلیل، معمولأ دولت ها با "تقویت انگیزه" و "ایجاد فرصت" به ارتقای سطح توانمندی نوآوری کمک می‌کنند. در این تحقیق، بر اساس یک مدل مفهومی رشد، سطح و نحوه مداخله دولت در توسعه توان نوآوری بنگاه‌ها تشریح شده است. اگرچه سیاست‌ها و خط مشی‌های حمایتی دولت خاص هر صنعت است، سعی شده است که سیاست‌های مشترک قابل کاربرد درصنایع مختلف، با استفاده از تحلیل تم شناسایی و پیشنهاد شوند. این سیاست‌ها به محک قضاوت متخصصین صنایع بزرگ شامل؛ فولاد، دارو، خودرو و انرژی گذاشته شده است. بنابراین از طریق مصاحبه با خبرگان، نه تنها نتایج تحقیق بلکه اعتبار مدل مفهومی پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفته و تکمیل شده‌اند. تحریک سمت تقاضا، برقراری توازن در قدرت چانه‌زنی، حمایت‌های مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، کمک به توسعه توانمندی یکپارچه‌سازی بنگاه‌ها و سعی در کاهش/حذف اثر تحریم‌های بین المللی، از جمله مواردی هستند که دولت‌ها می‌توانند از آن طریق در تقویت توانمندی نوآوری بنگاه‌ها نقش آفرینی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

How can the government support the Enhancement of Innovation-based capabilities in large firms?

نویسندگان [English]

  • Azita Karamipour 1
  • Mahdi Khaleghi 2
  • Mohammad Reza Arasti 3
  • Nima Garousi Mokhtarzadeh 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The aim of this paper is to describe the governmental intervention points in order to encourage Iranian large firms to pursue catch up process through innovation. Large firms play a significant role in economic development. The growth rate of these companies depends on their innovation capabilities. It is difficult for governments to deal with capability development within a firm, they should therefore provide appropriate incentives and opportunities to indirectly promote it. For this purpose, a conceptual framework is developed and presented. By interviewing top managers of large companies and experts from Steel, Pharmaceutical, Power Generation and Car industries of Iran, the proposed framework is enhanced and supported. Although, policies are normally contextual and may differ from one to another industry; some horizontal policies which are common among different industries are revealed and clustered by employing thematic analysis. According to this investigation, provoking the demand side, balancing the bargaining power, financially supporting R&D and innovation activities, trying to remove or reduce the effect of international sanctions and helping the companies to improve their design, implementation and commercialization capabilities are the five major elements which should be considered by the Iranian government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • Innovation Capability
  • Catch up
  • large Firms
  • Conceptual Framework