همگرایی توانمندی های علمی و فناورانه ی بازیگران مختلف در توسعه سیستم های تولیدی پیچیده هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

2 دبیرستاد هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

در فرآیند توسعه سیستم های تولیدی پیچیده، بازیگران مختلفی از جمله دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، بنگاه های فناور کوچک و بنگاه های صنعتی بزرگ با سطوح توانمندی علمی و فناوری متفاوت حضور دارند. یکی از مهمترین چالش‌ها در مسیر انجام این پروژه ها، ایجاد همگرایی میان توانمندی های علمی و فنی این بازیگران است. جهت بررسی این چالش فاز طراحی هواپیمای جت منطقه ای به عنوان نمونه موردی انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها 18 مصاحبه با مدیران اجرایی پروژه، برخی از مدیران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، شرکت ها و دانشگاه های فعال و متخصصان صنعت صورت گرفت و همچنین از بررسی منابع مکتوب و مشاهدات محققان نیز استفاده شد. پس از توسعه چارچوب مفهومی، فرآیند همگرایی توانمندی های علمی و فناورانه در این پروژه از سه منظر مکانیزم‌های همگرایی، توانمندی‌های سازمانی یکپارچه‌ساز و روابط میان بازیگران تحلیل شد و هفت چالش کلیدی به وجود آمده معرفی و یازده ابزار اصلاحی بکار گرفته شده جهت ایجاد همگرایی توانمندی‌های فناوری مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهمترین دستاوردهای این مقاله، توسعه بینش و درک محققین و مدیران از مقوله ایجاد همگرایی توانمندی های فناورانه در پروژه های سیستم‌های تولیدی پیچیده میباشد. با توجه به یافته‌های اصلی تحقیق، پیشنهاد میشود مدیران پروژه‌های پیچیده، براساس مراحل پیشرفت پروژه، از ابزارهای متنوع تری جهت ایجاد همگرایی استفاده کنند. همچنین توجه به یکتا بودن برخی از ابزارهای ایجاد همگرایی در پروژه های سیستم های تولیدی پیچیده ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONVERGENCE AMONG SCIENCE AND TECHNOLOGY CAPABILITIES OF DIFFERENT PLAYERS IN AVIATION COMPLEX PRODUCT SYSTEMS

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naghizadeh 1
  • Manouchehr Manteghi 2
  • Reza Naghizadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

There are various players including universities, research centers, technology-based firms with different science and technology capabilities in development process of complex product systems. One of the main challenges of these projects is converging among science and technology capabilities of the players. In order to address the problem, a single case study about the design phase of an Iranian regional jet aircraft was selected.
To collect data, we made some deep interviews with 18 experts including some project executives, some managers of supreme council of science and technology, some academic and industry experts. Also we used published documents and researchers’ observations. According to the research conceptual framework, the process of convergence among science and technology capabilities of the players was analyzed from three viewpoints including convergence mechanisms, organizational capabilities of integrator and players relationships. We investigated seven challenges occurred in the project and the eleven selected tools to solve them.
One of the main outcomes of this research was deepening researchers and managers’ understanding about making convergence in CoPS projects. The main findings of the article were the need to use various convergence tools based on different stages of a CoPS project improvement, and the uniqueness of convergence tools in these projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex Product Systems
  • Convergence tools
  • Single case study