مطالعه ی تطبیقی مدل های کسب و کار پلتفرم های برتر تامین مالی جمعی در جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تأمین مالی اولیه به‌عنوان یکی از مخاطرات اصلی کسب‌و‌کارهای نوپا مطرح بوده که تاکنون راه‌حل‏های متعددی برای آن ارائه شده‌است. امروزه رشد روز‌افزون شبکه‌های اجتماعی و همچنین بستر وب2، جذب سرمایه‌های خرد از طریق اجتماع را میسر کرده‌است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مدل‌های کسب‌و‌کار پلتفرم‏های برتر تأمین مالی جمعی در جهان و همچنین بررسی روند تغییرات انگیزه مشارکت‌کنندگان انجام شده‌است. روش پژوهش بر‌اساس مقایسه تطبیقی-تحلیلی بوده و در این راستا از منابع کتابخانه‏ای، شبکه اطلاع‌رسانی پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی و همچنین برقراری ارتباط با متخصصین موضوع استفاده شده‌است. در این پژوهش با انتخاب 100 پلتفرم برتر جهان، روند تغییرات انگیزه‌های مشارکت‌کنندگان و همچنین پراکندگی جغرافیایی پلتفرم‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌است. نتایج حاصل از پژوهش نشان‌دهنده تغییر رفتار اجتماع است. مشارکت‌کنندگان تمایل دارند تا سرمایه‏گذاری‌های خرد آن‌ها به‌صورت اثربخش باشد، لذا استقبال از پلتفرم‌های با مدل وام و خرید سهام افزایش یافته‌است. به‌طوری‌که 84 درصد بازار تأمین مالی جمعی در سال 2015 را مدل وام و سهام به خود اختصاص داده‏اند. این تغییر رفتار اجتماع منجر به تغییر مدل کسب‌و‌کار پلتفرم‌های تامین مالی جمعی از مدل‌های ساده اهدا و پاداش به سمت مدل‌های پیچیده‌تر وام و خرید سهام شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study business models of top crowdfunding platforms in the world

نویسندگان [English]

  • saeed zarandi 1
  • Sajad asakere 2
  • mohsen afsharpour 2
1 faculty member of allameh tabtabaii university
2 M sc. entrepreneurship management of allameh tabatabaii university
چکیده [English]

Financing is one of the main risks for entrepreneurs that already has provided numerous offer to response that. The growth of social networks and also platforms that created on the Internet through community had made fundraising possible. The research aimed to study the business models of the top crowdfunding platform in the world and also the trend conversion in participate motivation. The applied methodology is based on comparative-analytical and in this regard, library resources, information network and communicate with specialists crowdfunding platforms were used. In this study, top 100 platform in the world, participant motivation, changing trend in their motivation, geographical distribution has been examined. The results of this study showed that social behavior is changing. Participants tend to split their investment effectively, so all the platforms with a loan and buy stock has risen, so that in 2015, 84 percent of crowdfunding market size had dedicated to loan and equity models. Another significant point is changing simple business models like donation and reward to complicated models like loan and equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crowdfunding
  • business model
  • crowd
  • social networks
  • web2