شبیه سازی مدل پذیرش فناوری در ایران با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی بانکداری ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

3 کارشناس ارشد

چکیده

پذیرش و بکارگیری فناوری از سوی کاربران از مهمترین عوامل موفقیت یک فناوری می باشد. به سبب عدم پذیرش تکنولوژی آن توسط کاربران یا ضعف در پذیرش آن، قابلیت های سیستم را در حد بسیار پایینی تنزل داده و سبب هدر رفتن منابع می شود. مضافا اینکه پذیرش فناوری های نوین در لحظه اتفاق نمی افتد بلکه فرایندی است که در طول زمان شکل می گیرد و در صورت استمرار استفاده، پذیرش موفق صورت می گیرد. در این مقاله ضمن مرور تحقیقات انجام شده در زمینه مدل پذیرش فناوری و با در نظر گرفتن متغیرهای مدل پذیرش فناوری اولیه، متغیر های جدیدی از جمله متغیر های عادت و آگاهی مشتریان که کمتر به آن توجه شده، به سازه های مدل اضافه شده است. سپس به منظور شناخت بهتر متغییر های تاثیرگذار بر این رابطه و درک دینامیزم های موجود، با استفاده از رویکرد مدلسازی پویایی سیستم و ترسیم نمودارهای علی حلقوی CLD))، یک مدل پذیرش فناوری پویا ارائه می گردد و در نهایت شبیه سازی انجام می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد برای افزایش پذیرش بانکداری الکترونیک، اولین قدم اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم نسبت به بانکداری الکترونیک و مزایای آن و کاهش مقاومت(عادت به سیستم سنتی) می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Technology Acceptance Model in Iran Banking using System Dynamics Modeling Approach (Case study: Refah Bank)

نویسندگان [English]

  • Seid Abdollah Heydariyeh 1
  • Seid Mohammad Seid Hosseini 2
  • Ali Shahabi 3
1 Faculty Member, Semnan branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Faculty Member, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Master Degree
چکیده [English]

Acceptance of a technology by users is one of the most important factors for its success. In the case of weak acceptance or rejection of a technology by its users, system capabilities are reduced and the resources become waste. Additionally, the acceptance of a new technology does not happen at once. However it is a process that takes place over a long time period and its success is dependent on its Continuous usage.
In this article, along with a review of literature on technology acceptance models and considering Technology Acceptance Model (TAM) variables, new variables such as customers’ habits and awareness, to which less attention is paid, have been added. Then, in order to have a better understanding
of influencing variables and the present dynamism, by using dynamic modeling system and drawing Causal loop diagrams (CLD), a dynamic TAM is presented and finally a simulation is performed.
Simulation results show that in order to increase the level of acceptance in electronic banking, the first step is to make the users aware of electronic banking system and its benefits to reduce their resistance toward using new banking system and technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Acceptance Model (TAM)
  • system dynamics modeling approach
  • Electronic Banking