چرخه‌ی حیات نوآوری‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

4 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

5 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در سراسر جهان، میلیون‌ها کارآفرین اجتماعی وجود دارند که با نوآوری‌های اجتماعی بالقوه شناخته می‌شوند. نگاهی دقیق به موانع اصلی پیش روی نوآوران اجتماعی و مهارت‌های رهبری لازم برای غلبه بر این موانع در ارتقای حوزه‌ی نوآوری اجتماعی نقش مهمی دارد. هدف این مقاله آن است که از طریق کاوش دقیق چرخه‌ی حیات نوآوری اجتماعی، ایفای چنین نقشی را پیشنهاد کند. در این پژوهش، ابتدا با روش تحلیل مضمون و پس از مرور ادبیات پژوهش، مدل چهار مرحله ای چرخه حیات نوآوری اجتماعی رصد شد. سپس جهت تکمیل، تعدیل و آزمون نتایج، از تکنیک دلفی مثلثی فازی استفاده شد که در نهایت، از مجموع گزاره‌ها، پنج مرحله شناسایی مشکل، مدل کسب و کار، تغییر مقیاس عمودی و متداول‌سازی و متغیر همه جانبه مهارت‌های رهبری مورد تایید نهایی قرار گرفت. سپس با توجه به ادبیات پژوهش،شبکه مضامین وآراء خبرگان، عوامل و مدل تشریح و پیشنهادهایی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Life Cycle of Social Innovations

نویسندگان [English]

  • Nima Mokhtarzadeh 4
  • Mahdi Elyasi 5
1
2
3
4 Tehran University
5 Faculty of management of Allameh Tabatabay
چکیده [English]

There are millions of social entrepreneurs known to be potentially social innovations in around the world. A careful look at the major obstacles faced by social innovators and leadership skills necessary to overcome these barriers is to play an important role in promoting the field of social innovation. The purpose of this paper is to propose such a role by exploring the exact cycle of social innovation life. In this research, a four stage model of social innovation life cycle was observed through the method of thematic analysis and after reviewing the literature of the research. Then, Fuzzy triangular Delphi technique was used to complete, modify and test the results. Of the sum of propositions, five stages of problem identification, business model, vertical and vertical change, and a comprehensive variable of leadership skills were finalized. Then, according to the research literature, the content network and experts, factors and model of explanation and suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Innovation
  • Social innovator
  • Social Innovation Life Cycle
  • Social Entrepreneurship