شناسایی راهکارهای غلبه بر موانع راه اندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی با رویکرد پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کرمانشاه، دانشگاه رازی کرمانشاه-دانشکده علوم اجتماعی

2 کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مدیریت کارآفرینی

چکیده

در این پژوهش، محقق به دنبال شناسایی راهکار‌های غلبه بر موانع راه‌اندازی کسب و کار‌های نوپایی کشاورزی با رویکرد پدیدارشناسانه بود که به صورت کیفی و به روش پدیدار‌شناسی صورت پذیرفت. شرکت‌کنندگان 15 تن از مدیران کسب و کارهای کشاورزی در سال 1395 بودند که کسب و کارهای آنان در مرحله پیش‌رشد و یا رشد قرار داشت و تحت حمایت پارک علم و فناوری فعالیت می‌کردند و پژوهش، طی مصاحبه با 11 نفر از آنان به اشباع نظری رسید. ابزار جمع-آوری داده‌ها، مصاحبه عمیق با سؤالات باز بود. سؤال اصلی پژوهش عبارت بود از اینکه"برای رفع موانع و مشکلات مرحله راه‌اندازی استارت‌آپ کشاورزی چه راهکار‌هایی وجود دارد ؟" بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس روش کلایزی انجام شد و در نهایت مصاحبه دیگری برای بررسی اعتبار نتایج تحقیق صورت گرفت. یافته‌های تحقیق در قالب 5 مضمون اصلی و 7 زیر مضمون بود که مضامین اصلی عبارت بودند از: معرفی کسب و کارهای کشاورزی به نهاد‌های دولتی ذیربط توسط پارک علم و فناوری، حمایت ارگان‌های مرتبط نظیر جهاد کشاورزی، معاونت غذا و دارو برای تأمین تجهیزات اولیه، تعدیل در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه کشاورزی، شناخت دقیق مزایای ایده جهت رفع یک مشکل در بخش کشاورزی قبل از شروع فعالیت، حمایت‌های مالی از طرف نهاد‌های دولتی و غیر دولتی جهت تأمین سرمایه در بخش کسب و کارهای کشاورزی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify of reduction and overcome strategies to barriers the creation and launch agricultural startups With a phenomenological approach

نویسندگان [English]

  • Nader Naderi 1
  • zahra yusefi 2
  • Bijan Rezaei 1
1 Kermanshah, Razi University of Kermanshah, Faculty of Social Sciences
2 Kermanshah, Razi university, social Sciences College, Entrepreneurship Management Group
چکیده [English]

In this study, we were looking identify of reduction strategies and overcome to barriers the creation and launch agricultural startup with a phenomenological approach that conducted as a qualitative and phenomenological. Participants were 15 executives of agricultural startups in 1395 that Their companies were in the growth stage or growth. And were engaged supported by the Science and Technology Park and through interviews with 11 of them reached theoretical saturation. In order to collect data, in-depth interviews with open-ended questions and data analysis was performed based on colaizzi. The findings in the form of 12 themes emerged which these themes are: The introduction of agricultural startups to public institutions concerned by the Science and Technology Park, Support relevant organizations such as agricultural Jihad, Food and Drug Department to provide basic equipment, Adjustment in macroeconomic policies and decisions in the field of agriculture, Understanding the benefits of the idea to solve a problem in the agricultural sector before the start it, Financial support from the government and non-governmental organizations to provide start-up capital in the agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Science and Technology Park
  • agricultural startups
  • phenomenology